Pääkaupunkiseudusta paras smart&clean-metropoli

Palvelumme

Ramboll laati kansainvälistä Smart City-osaamistaan hyödyntäen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiölle selvityksen, jonka pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kehitystoimenpiteitä kohti maailman huipputasoa Smart & Clean – metropolina. Työ tehtiin osana Rambollin Smart City -konseptia.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean – projektin tavoite on aikaansaada merkittäviä ja pysyviä muutoksia pääkaupunkiseudulla kestävän ja hyvän tulevaisuuden luomiseksi. Seudusta kehitetään maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille, joista saadaan menestyvää liiketoimintaa Suomeen ja vientiin. Smart & Clean – projektin avulla Helsingin seutu tavoittelee johtavaa asemaa viidellä valitulla painopistealueella: maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen, maailman resurssiviisain kaupunkilainen, maailman älykkäin kaupunkienergia, maailman johtava kiertotalouskaupunki sekä ympäristöpositiivisen rakentamisen edelläkävijä.

Rambollin toteuttamassa Pääkaupunkiseudusta paras Smart & Clean –metropoli - selvityksessä tarkasteltiin, millä tasolla pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat suhteessa maailman huippukaupunkeihin valituilla painopistealueilla. Tarkasteltuja huippukaupunkeja olivat mm. Kööpenhamina, Tukholma, Amsterdam, Berliini, Singapore, Vancouver ja San Francisco. Arviointi kattoi kaupunkien nykytilan sekä asetetut kehitystavoitteet ja -hankkeet. Analyysi tehtiin hyödyntäen Round Table-työskentelynä Rambollin keskeisten Smart City-asiantuntijoiden osaamista julkisesti saatavilla olevan tiedon täydentämiseksi. Tuloksia on esitelty Smart & Clean –yhteisölle järjestetyissä työpajoissa, ja niitä hyödynnetään monin tavoin Smart & Clean –projektin työssä pääkaupunkiseudun ja Lahden saattamiseksi maailman huippujen joukkoon.

Selvitystyö oli Rambollille merkittävä työn ainutlaatuisen laajan sisällön sekä tulokselle asetettujen tavoitteiden takia, onhan työn avulla tarkoitus ohjata Helsingin seudun, eli Suomen kansainvälisesti näkyvimpien kaupunkien, kehittymistä kohti maailman Smart & Clean -huippua.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites