Pännäisten kolmioraide

Lähetä viesti

Ari Loukkalahti

Projektipäällikkö, Infraprojektinjohto
P: +358 40 075 8782
M: +358 40 075 8782

Pohjanmaalle Pedersören kunnan alueelle rakentui uusi kolmioraide. Pännäinen-Pietarsaari rataosuudelle rakennettu noin kilometrin pituinen lisäraide muodostaa jo olemassa olevien raiteiden kanssa kolmioraiteen. Projekti aloitettiin syksyllä 2017 maarakennusurakalla ja liikennöinti radalla alkoi helmikuussa 2019. Ramboll CM Oy vastasi hankkeen suunnitteluttamis-, rakennuttamis-, ja valvontatehtävistä. Lisäksi Ramboll oli vastuussa hankkeen kokonaisvaltaisesta rakennussuunnittelusta.

Pännäisten kolmioraide mahdollistaa suoran ratayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen, kun aikaisemmin Pietarsaareen on päässyt junalla suoraan vain pohjoisen suunnasta. Etelän suunnasta saapuneet junat ajettiin aina ensin Kokkolaan ja Pännäisten kautta Pietarsaareen. Kuljetukset rasittivat ruuhkaista Kokkolan ratapihaa. Lisäksi junien ajattaminen Kokkolan kautta kuormitti myös Seinäjoki-Oulu -sekaliikenneradan kapasiteettia.

Pännäinen-Pietarsaari -rataosuutta käytetään muun muassa raakapuun ja sellun kuljetuksissa, paperitehtaan vientikuljetuksissa sekä sahatavaran vientikuljetuksissa Pietarsaaren satamaan. Uuden kolmioraiteen avulla kuljetukset saadaan noin kaksi tuntia nopeammin perille. On arvioitu, että vuonna 2025 radalla kulkee noin 1,6 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa.

Hankkeen tavoitteena oli muun muassa rautatiekuljetusten kustannustehokkuuden ja liikennöinnin parantaminen, rautatieliikenteen ja rataverkon käytön edistäminen sekä rataosan liikennöitävyyden ja junaturvallisuuden varmistaminen. Uusi suojastettu, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu sähköistetty kolmioraide mahdollistaa näiden tavoitteiden täyttymisen.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites