Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus

Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus

Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus

Lähetä viesti

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

Natalia Kallio

Project Manager
M: +358 (40) 5277340

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

Pihkovan vesilaitos Venäjällä, 70 km itään Viron rajalta, aloittaa investointiohjelman vesihuoltojärjestelmän saneeraamiseksi. Ramboll on mukana hankkeessa: Ramboll Finland kouluttaa vesilaitoksen investointiohjelman toteuttamisorganisaation, päivittää investointiohjelman, laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja auttaa vesilaitosta tarjouskilpailun järjestämisessä ja tarjousten evaluoinnissa sekä toimii FIDIC-insinöörinä ja valvoo rakennustöitä.

Vesilaitoksen investointiohjelma kattaa sekä puhdasvesijärjestelmän että jätevesijärjestelmän saneerauksen ja sisältää pohjavedenottamon, vedenpuhdistuslaitoksen ja siirtolinjojen rakentamisen sekä jätevesipuhdistamon ja viemäriverkoston saneerauksen. Hankkeeseen osallistuvat Ramboll Finlandin lisäksi Ramboll Denmark ja ZAO Ramboll (Russia). Lisäksi paikallisena asiantuntijana toimii Aqua-Delta Pietarista.

Investointiohjelman arvo on yli 20 miljoonaa euroa, ja se rahoitetaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin lainalla ja Pohjoisen ulottuvuuden ympäristörahaston tukirahalla. Ohjelma toteutetaan muutaman hankinta- ja urakkasopimuksen kautta: toimittajat ja urakoitsijat valitaan kansainvälisen tarjouskilpailun avulla.

Pihkovan vesilaitos on kunnallinen yritys joka tarjoaa vesihuoltopalvelut sekä kotitalouksille että teollisuudelle Pihkovan kaupungissa ja Pihkovan läänissä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut