Pohjanmaan UUMA-hanke

Pohjanmaan UUMA-hanke

Pohjanmaan UUMA-hanke

Teollisuuden sivutuotteiden, kuten tuhkan, hyödyntäminen maarakentamisessa vähentää kaatopaikkojen kuormitusta ja CO2-päästöjä, säästää luonnonvaroja, energiaa sekä tuhkantuottajien ja käyttäjien rahaa – tämän lisäksi nämä innovatiiviset maanrakennusratkaisut ovat osoittautuneet laadukkaasti toteutettuna perinteisiä rakennustapoja huomattavasti pitkäikäisemmiksi.

Ramboll toimii asiantuntijakonsulttina Pohjanmaalla, missä kehitämme alueen tuhkien tuotteistusta, logistiikkaa ja hyötykäyttöä, teemme hyödyntämistoiminnalle liiketoimintasuunnitelman – tavoitteena on tehdä tuhkan hyödyntämisestä kannattavaa ja yksinkertaisempaa. "Edistämme verkottumista tuhkan tuottajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ympäristöviranomaisten kesken. Kartoitamme käytettävissä olevat materiaalit ja tutkimme, millaisiin teknisiin sovellutuksiin ne käyvät ", kertoo maarakentamisen T&K-laboratoriomme vetäjä Pentti Lahtinen.

Ramboll toimii välikätenä byrokratian ja tilaajan välillä: "Hoidamme projektinhallinnan eli teemme rahoitushakemukset, huolehdimme laadunvarmistuksen keinoin hankeen pätevyydestä viranomaisten silmissä ja keräämme samalla perusteluja ja ehdotuksia lainsäädännön kehittämistä varten, saamme tietoa elinkaaritutkimuksiin ja pyrimme näin helpottamaan tuhkatuotteiden hankintamenettelyjä", Lahtinen luettelee. "Olemme tiiviisti mukana laite- ja menetelmätekniikan kehittämisessä ja viemme kentällä tuotekehityksen ja pilottikohteiden avulla uusiomaarakentamista eteenpäin", kuvaa geologi Merja Autiola.

Lakeuden Etappi Oy:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n yhteishanke Seinäjoki–Vaasa -alueella on Tekesin tukema, ja siihen osallistuu myös mm. tuhkantuottajia, urakoitsijoita ja rakennuttajia. Alueella tuhkaa tuottaa kivihiilen, turpeen, puun ja hakkeen sekä jatkossa myös jätteen poltto. Hanke on yksi monista alueellisista UUMA-projekteista, jotka räätälöidään alueen tarpeiden ja siellä muodostuvien sivutuotteiden mukaisesti.

Tuhkaa voidaan hyödyntää maarakentamisessa korvaamaan luonnonkiviainesta tie-, katu-, kenttä- ja pengerrakentamisessa, jolloin kaatopaikkojen kuormitus vähenee, tuhkantuottajat säästyvät korkeilta jätteenkäsittelymaksuilta ja tuhkan käyttäjät saavat edullisia rakennusmateriaaleja ja rakenteita käyttöönsä. Lisäksi tuhka toimii side- tai täyteaineena ruopattujen pohjasedimenttien ja pehmeikköjen stabiloinnissa, metsälannoitteena sekä teollisuuden raaka-aineena sementin, asfaltin ja betonin valmistuksessa.

 

Ota yhteyttä: 


Pentti Lahtinen, puh. 020 755 6746
Marko Olli, puh. 020 755 7152

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut