Pyöräpysäköinnin mitoitusohjeen laadinta

Lähetä viesti

Tapio Kinnunen

Project Manager, Smart Mobility
M: +358 50 3252984

Helsingin kaupungille laaditussa ohjeistuksessa esitetään pyöräpysäköinnin yleisiä vaatimuksia, määritetään pysäköintitarvetta erilaisissa maankäytön toiminnoissa ja esitetään periaatteet pyöräpysäköinnistä yleisillä alueilla. Pysäköinti on tärkeä ottaa huomioon pyöräliikenteen edistämisessä, sillä pyörällä pitäisi päästä kulkemaan miltei kaikkialta kaikkialle ja saada pyörä turvallisesti sekä helposti mahdollisimman lähelle jokaista kohdetta.

Helsingin kaupungin laatiman pyöräilyn edistämisohjelman ja polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelman mukaan kaupungilla on tarvetta ohjeistaa asemakaavoitusta pyöräpysäköinnin mitoittamiseksi erilaisissa toiminnoissa kuten työpaikoilla, asunnoissa tai palveluissa. Rambollin tehtävä hankkeessa oli laatia tämä tarvittava mitoitusohje.

Tieto kerrosneliömetreistä, ihmismääristä ja pysäköinnin vaatimasta tilatarpeesta auttaa asemakaavoitusta mitoituksessa. Ohjeessa esitettiin myös pyöräpysäköinnin yleisiä vaatimuksia ja näkökulmia, kuten sen saavutettavuus, sijoittuminen kohteeseen nähden ja hierarkia mm. autopysäköintiin nähden. Hankkeen yhteydessä todettiin myös, että katusuunnitteluun olisi tarpeellista esittää parhaita ratkaisuja pyöräpysäköinnin sijoittamiseksi yleisille alueille. 

Projekti toi hyvää ymmärrystä pyöräpysäköinnin tarpeista sekä alustavaa mitoitustietoutta pysäköinnistä erilaisissa toiminnoissa. Samalla havaittiin, että pysäköintimäärien esittäminen joihinkin toimintoihin on kohtalaisen haastavaa kaavoitusvaiheessa, jollei ole tarkkaa tietoa esimerkiksi kaupallisten tai ravitsemuspalveluiden määristä tai laadusta. Hankkeen myötä Helsingin kaupunki sai tiiviin ja selkeän esitysmuodon pyöräpysäköinnin toteuttamiseksi, mutta työ toi esiin myös tarpeen arvioida ja kehittää pyöräpysäköintiä jatkossa erilaisissa toiminnoissa. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites