Raide-Jokerin suunnittelu

Lähetä viesti

Jyrki Oinaanoja

Jyrki Oinaanoja

Yksikönpäällikkö, Street Infra
M: +358 40 0823762

Palvelumme

Poikittainen 25 km pitkä pikaraitiolinja itäisen Helsingin ja Espoon välillä vähentää merkittävästi liikenteen ruuhkautumista ja kasvihuonepäästöjä sekä tukee kestäviä kulkumuotoja. Ramboll on yksi Raide-Jokeri-allianssin osapuolista. Rambollin osaamista hankkeessa on muun muassa katu-, raitiotie-, silta-, geo-, vesi-, ympäristö- ja kunnallistekniikan sekä Roihupellon raitiotievarikon suunnittelussa.
 
Raide-Jokerilla ennakoidaan olevan yli 100 000 päivittäistä matkustajaa vuonna 2040 ja se mahdollistaa merkittävän yhdyskuntarakenteen tiivistämisen reitin varrella. Nykyisin noin 82 000 ihmistä asuu reitin varrella ja asukasmäärän on arvioitu kasvavan 30 000 asukkaalla seuraavan 20 vuoden aikana. Raide-Jokeri korvaa nykyisin samaa reittiä kulkevat runkobussilinjan 550. Runkobussilinja 550 on yksi Helsingin seudun vilkkaimmista linjoista ja ilman raitiotien toteuttamista matkustajamäärien kasvattaminen ei olisi enää mahdollista.

Raide-Jokeri on suunniteltu pitkälti jo rakennetun ympäristön keskelle ja olemme joutuneet ottamaan suunnittelussa huomioon useita hankkeeseen liittyviä yhteensovituskohteita. Hankkeessa on suunniteltu myös useita merkittäviä siltoja, mikä on lisännyt ahtaan kaupunkitilan takia suunnitteluun haastavuutta. Fyysisen ympäristön suunnittelun lisäksi olemme toteuttaneet hankkeeseen liikenteen suunnittelua ja toimivuustarkasteluita mm. VISSIM- ja Opentrack-ohjelmistoilla.

Ramboll on vastannut Raide-Jokeri-allianssissa pikaraitiotien suunnittelusta yhdessä Sitowisen ja Swecon kanssa. Raide-Jokerin rakentamisesta vastaa allianssiin kuuluvat YIT Suomi ja NRC Group Finland.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites