Ramboll SURE - työkalu kunnostuksen ja riskienhallinnan kestävyysarviointiin

Lähetä viesti

Jarno Laitinen

Johtava asiantuntija, Site Solutions
P: +358 44 355 8236

Suomessa annetaan vuosittain lähes 300 päätöstä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi. Kappalemääräisesti suurin osa puhdistustoimista toteutuu kuitenkin ilmoituspäätösten ulkopuolella tehtävän muun rakennustyön yhteydessä. Kun työmaa on jo käynnissä, ei töitä ei haluta keskeyttää – ja jos pilaantuneisuus on pienimuotoista, myös viranomainen pyrkii useasti sujuvuuteen.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen ovat toimintaa, joka kohdistuu yhteiseen luontopääomaamme. Vaikka kunnostus kytkeytyisi rakennustöihin yksittäisellä kiinteistöllä, syntyy toimenpiteistä heijastusvaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön myös kyseisen alueen ulkopuolella. Tämän takia kyseistä toimintaa koskevat lait- ja ohjeet pyrkivät paitsi torjumaan pilaantumisesta aiheutuvia haittoja, myös tukemaan kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Ramboll SURE: Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi PIMAPO kunnostuksia

Niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla kunnostushankkeiden haasteena on kestävän kehityksen huomioiminen käytännön työssä ja projekteissa. Tähän haasteeseen vastaamme Ramboll SURE työkalulla. Työkalu tuo YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG 2030) osaksi pilaantuneiden alueiden kunnostuksen- ja riskienhallinnan suunnittelua.

Ramboll SURE on ensimmäinen suomalainen päätöksentekotyökalu kunnostuksen yleissuunnitteluun kestävä riskienhallinta huomioiden. Arviointityökalun tarkoituksena on sekä varmistaa kestävän kehityksen toteutuminen hankkeessa että auttaa valitsemaan kohteelle soveltuvin kunnostustapa. Työkalun arviointi perustuu standardiin ISO 18504:2017 ”Sustainable Remediation” ja se sisältää kestävyyden pääkategorioiden (ympäristö, yhteiskunta ja talous) lisäksi 18 alakategoriaa ja 70 kestävyysindikaattoria.

Ramboll SURE pähkinänkuoressa

  • ISO 18504:2017
  • YK SDG 2030
  • Monikriteerianalyysi: 3 pääkategoriaa, 18 alakategoriaa, 70 indikaattoria
  • Excel-pohjainen käyttöliittymä
  • ”Open Source”

Työkalu on luotu kaikille avoimeksi ja se toimii helpolla Excel-pohjaisella käyttöliittymällä. Se on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja kaikki palaute sekä kehittämisehdotukset otetaan mielellään vastaan. Työkalun kokeiluversio on mahdollista saada ei-kaupalliseen käyttöön.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites