Ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius kehittäminen

Palvelumme

Vartiuksen Kontiomäen kautta Ylivieskaan ja edelleen Kokkolan satamaan yhteysvälillä kaksi vaihtoehtoista kuljetusreittiä: toinen kulkee Kontiomäeltä Oulun ja toinen Iisalmen kautta. Yhteysvälillä kuljetetaan mm. Venäjän rautapelletin kuljetuksia Kokkolan satamaan ja Raahen terästeollisuudelle. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa pitkien transitojunien liikennöinti Oulun ja Kokkolan sataman välillä. Toinen keskeinen tavoite oli mahdollistaa henkilöjunaliikenteen nopeuden nosto suurimmalla osalla yhteysväliä 200 kilometriin tunnissa. Tällöin henkilöjunaliikenteen ja tavaraliikenteen nopeusero kasvaa, mikä lisää junien kohtaamis- ja ohitustarvetta sekä välityskyvyn tarvetta.

Työssä  laadittiin tavara- ja henkilöliikenteen ennusteet reittivaihtoehtojen mukaiselle rataverkolle, arvioitiin vaihtoehtojen liikenteellisen toimivuuden edellyttämiä  liikennepaikkamuutoksia, vaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia, kysyntäriskejä ja vaikuttavuutta  asetettujen tavoitteiden suhteen. Hankevaihtoehdoille laadittiin kannattavuuslaskelmat ja kannattavuuden herkkyyttä arvioitiin  mm. transitoliikenteen määrän ja Talvivaaran kaivostoiminnan jatkumisen suhteen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites