Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Ilmakuva Rauman satamasta

Ilmakuva Rauman satamasta

Lähetä viesti

Tommi Tervo

Yksikön päällikkö, Infraprojektinjohto Läntinen
P: +358 40 712 9435

Meriväylähanke sisälsi Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatettiin 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Ramboll toimi projektissa rakennuttajakonsulttina ja valvojana. Lisäksi Rambollin asiantuntijat toteuttivat väylän rakennusvaiheeseen karttapalvelun, jonka kautta vesilläliikkujien oli mahdollista reaaliaikaisesti seurata ruoppaustöiden etenemistä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 44,8 miljoonaa euroa.

Hanke toteutettiin Liikenneviraston ja Rauman Satama Oy:n yhteishankkeena. Se on ensimmäinen Liikenneviraston meriväylähanke, jossa kaikki väylältä ruopattu puhdas maa-aines on läjitetty hankkeen aikana rakennettuun läjitysaltaaseen. Pilaantuneet sedimentit on läjitetty erilliseen Sampaanalanlahden läjitysaltaaseen.

Rauman meriväylä on toiminut meriväylärakentamisen tietomallipilottina. Urakoitsija toteutti rakennustyöt tilaajan teettämien suunnitelmamallien pohjalta ja töiden edistymistä seurattiin tietomallin kautta. Hankkeen ympäristövaikutuksia on seurattu vesistö- ja kalataloustarkkailujen kautta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla vuosien 2015-2018 aikana. Jälkitarkkailuja jatketaan vuonna 2018.

Rauman sataman liikenteessä käytettävien laivojen kokoa on rajoittanut aiemmin väylän kulkusyvyys. Uusi kulkusyvyys mahdollistaa entistä suurempien alusten pääsyn satamaan parantaen paperin kaukoviennin, raaka-ainekuljetusten ja konttiliikenteen kuljetustaloutta. Lisäksi liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät, kun alusten lastimäärä voidaan jopa kaksinkertaistaa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites