Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT

© Tengbom

© Tengbom

Lähetä viesti

Matti Tossavainen

Projektipäällikkö, infraprojektinjohto, Kouvola
P: +358 50 414 1961

Kouvolassa rakennetaan modernia Silkkitietä Suomen ja Kiinan välille. Tehola-Kullasvaaran alueelle Kouvola-Joensuu -radan varrelle rakentuu intermodaaliterminaali, joka mahdollistaa tehokkaan kuljetuskäytävän konttiliikenteelle Euroopasta Aasiaan. Kouvola RRT (Rail Road Terminal) on Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali. Ramboll toimii tämän merkittävän hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen projektinjohtokonsulttina. Lisäksi teimme hallintomalliselvityksen, joka muodostaa terminaalialueen toiminnallisen kehittämisen perustan.

Vaiheittain suoritettava rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa rakentuu intermodaalialue, joka sisältää 1100 metriä pitkät kuormausraiteet, joilla voidaan käsitellä jopa yli kilometrin pituisia konttijunia. Terminaalin käyttöönottovuosi on 2023. Tämän jälkeen rakennetaan logistiikka- ja yritysalue terminaalin ympärille. Koko RRT -alue tulee olemaan laajuudeltaan noin 170 hehtaaria, josta terminaalialue kattaa noin 48 hehtaaria.

Nykyisin Kiinaan suuntaavat junat lastataan Teholan logistiikka-alueella. Alueella on kuitenkin tilaa erittäin vähän ja toiminta on hidasta. Keskittymää ei täysin pureta vaan se liitetään osaksi uuttaa terminaalialuetta.

Uusi RRT mahdollistaa uusien logistiikan palveluiden kehittämisen ja parantaa alan kilpailukykyä. Alue tuo myös aika- ja kustannussäästöjä lyhentämällä tavanomaista kuljetusreittiä 2000 kilometriä. Lisäksi raideleveys on Suomessa ja Venäjällä täysin sama eli uusintalastauksia ei tarvita kuin yksi. Rata ei ole myöskään niin ruuhkainen kuin esimerkiksi Valko-Venäjän ja Puolan kautta kulkevat radat.

RRT on Kouvolan kaupungin kärkihanke, jonka merkittävyys on tunnistettu myös kansainvälisellä tasolla. Hankkeen kehittämiseen on myönnetty Suomen valtion ja Euroopan unionin rahoitusta.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites