Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Lähetä viesti

Juha Heltimo

Project Manager, Smart Mobility
M: +358 50 3694604

Rovaniemen kaupungilla on ollut tavoitteena päästä suomalaisten pyöräilykaupunkien kärkikastiin, ja kaupungilla on siihen hyvät edellytykset. Tavoitteeseen pääsy edellyttää kävelyä ja pyöräilyä suosivaa päätöksentekoa sekä kaupungin palveluiden kehittämistä. Tämän takia kaupungille laadittiin näiden kehittämisohjelma, joka luo pohjan ja osoittaa suunnan kaupungin kävelyn sekä pyöräilyn edistämistyölle.

Rovaniemen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 sisältää kattavan kuvauksen kävelyn ja pyöräilyn toimintaympäristöstä, nykytilasta ja kehittämistarpeista. Lisäksi se sisältää pitkän aikavälin vision ja tavoitteet sekä lähivuosien toimintaa kohdentavat painopistealueet toimenpide-ehdotuksineen. Ohjelmassa on jalkautettu valtakunnallisia kehittämislinjauksia paikallisiin olosuhteisiin.

Hankkeen tilasi Rovaniemien kaupunki osana Rovaniemen liikennejärjestelmätyötä. Ramboll toteutti hankkeen itsenäisesti, mutta Sitowisen alikonsulttina. Kehittämisohjelman laadintaa ohjasi Rovaniemen liikennejärjestelmätyöryhmä ja sitä työstettiin myös kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites