Ruha-Lapua -kaksoisraide, rata- ja rakentamissuunnitelmat

Lähetä viesti

Markku Salo

Toimialapäällikkö, ratasuunnittelu, Oulu
P: +358 400 711 261
M: +358 400 711 261

Palvelumme

Ruha-Lapua-rataosuudella kaksoisraide parantaa Seinäjoki-Oulu-radan liikennöitävyyttä ja turvallisuutta.
Rambollin rooli projektissa oli toteuttaa maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä laatia rata- ja rakentamissuunnitelmat, tehdä työvaihesuunnittelu sekä laatia riskikartoitus.

Kyseessä on noin 11 km pitkän kaksoisraideosuuden suunnittelu. Tehtävä sisälsi ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen lisäksi kaksoisraidesuunnittelun sekä nykyisen raiteen kunnostuksen suunnittelun, Lapuan liikennepaikan parantamissuunnittelun ja tasoristeysten poistosuunnittelun.

Suunnitelmat sisältävät raiteistogeometrian, päällysrakenteen ja ratasähköistyksen suunnittelun nykyiselle raiteelle sekä uudelle kaksoisraiteelle. Lapuan liikennepaikalla ratasuunnitelman kanssa samanaikaisesti Lapuan kaupunki toteutti asemakaavamuutoksen, joka yhteensovitettiin ratasuunnitelman kanssa. Seinäjoki-Oulu ratahanke sisältyy TEN-T-verkkoon, joka edellytti Lapuan liikennepaikalla YTE-vaatimusten mukaisten esteettömyysratkaisujen suunnittelun ja toteuttamisen. Lapuan liikennepaikalle suunniteltiin raiteistomuutosten ohella tarvittavat laitureiden, asemaympäristön sekä opastus- ja kuulutusjärjestelmien muutokset.
 
Tehtävä sisälsi myös mm. pohjanvahvistusten (esikuormitukset ja paalulaatat), tasoristeysten poiston tiejärjestelyjen, meluselvitysten, maisema- ja ympäristötöiden sekä siltojen ja tukimuurien suunnittelun.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites