Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampus

©SAMK

©SAMK

Lähetä viesti

Jyrki Mallius

Johtaja, kiinteistöprojektinjohto, aluetoiminta
P: +358 40 839 4556
Tero Korpela, Ramboll Finland Oy

Tero Korpela

Yksikönpäällikkö, K&R Pori, aluetoimiston päällikkö
P: +358 40 169 0460

Satakunnan ammattikorkeakoulun uusi yli 4000 opiskelijan kampus avattiin Porin keskustaan keväällä 2017. Vuoden kaupunkitekonakin palkittu kampus kokoaa yhteen kaikki SAMKin toiminnot Porin alueella. Ramboll vastasi hankkeen rakennuttamisen ja rakennusteknisen valvonnan lisäksi kohteen rakenne- ja geosuunnittelusta, laserkeilauksesta, kustannuslaskennasta ja toiminnallisen palomitoituksen tarkastuksesta. Lisäksi Ramboll hoiti taloteknisen valvonnan alihankintana ja oli mukana haitta-ainekartoituksessa.

Kampusalue koostuu noin 14000 neliömetrin uudisrakennuksesta ja noin 9000 neliön saneerausosasta. Uuden alueen tieltä purettiin SOK:n ja Keskon vanhat toimistorakennukset vuoden 2014 loppuun mennessä. 60-luvulla rakennettu kaarikattoinen varastorakennus ja myöhemmin sen kylkeen valmistunut Citymarketin laajennusosa säilytettiin ja saneerattiin osaksi kampusta. Saneerausosassa sijaitsee myös K-Supermarket ja apteekki, jotka olivat toiminnassa koko urakan ajan.

Kampukselle rakennettiin runsaasti opetus- ja tutkimustiloja, kirjasto, toimistotiloja, tuhannen hengen monitoimisali sekä erikokoisia työskentelytiloja. Uudisosaan tehtiin korkea atrium, joka toimii rakennuksen sisääntuloaulana. Kaikkia näitä tiloja voi käyttää oppimistarkoituksessa. Rakennusten ulkopuolella sijaitsee aukio, jossa voi järjestää myös erilaisia tapahtumia.

Tilojen suunnittelussa huomioitiin muunneltavuus. Huoneita pystytään esimerkiksi jakamaan siirtoseinillä ja isommat tilamuutokset ovat mahdollisia kevyillä väliseinärakenteilla. Talotekniikan suunnittelussa ja runkolinjojen toteutuksessa on myös huomioitu tulevaisuuden käyttö- ja muuntojoustotarpeet.

Uusi kampus toimii itsessään monialaisena tutkimus- ja oppimisympäristönä. Uudisosaan on asennettu tarpeen mukainen ilmanvaihtojärjestelmä, jolla ohjataan ja seurataan ilmanvaihdon tehokkuutta. Lisäksi rakennuksesta löytyy vedenpuhdistusjärjestelmä ja aurinkosähköjärjestelmä, jotka toimivat niin ikään myös opetustarkoituksessa. Energiaa säästävien ratkaisujen ansiosta kampukselle myönnettiin BREEAM ’’erittäin hyvä’’ -ympäristösertifikaatti.

Kampuksen toimiva ja moderni ympäristö parantaa oppimisen edellytyksiä ja lisää SAMKin ja Porin vetovoimaa. Tällä hetkellä toiminnallisia ja tehokkaita tiloja hyödyntävät muun muassa liiketalouden, matkailun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Osa näistä opiskelijoita pääsi myös mukaan uusien tilojen suunnitteluun. Kampus sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Projektin onnistumisen kannalta oli tärkeää, että kommunikointi toimi hankkeen osapuolten välillä hyvin. Keskustelu ja ideointi tilaajan, rakennuttajan, urakoitsijan ja käyttäjän välillä oli aktiivista ja hedelmällistä. Onnistumista auttoi myös riittävän pitkä suunnitteluaika. Hanke toteutettiin yhteistyömuotoisena projektinjohtourakkana ja kaikki sille asetetut tavoitteet saavutettiin.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites