Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoki-Oulu ratahanke

Seinäjoki-Oulu ratahanke

Lähetä viesti

Ari-Pekka Onnela

Projektipäällikkö, infraprojektinjohto, Tampere
P: +358 40 834 8252

Markku Salo

Toimialapäällikkö, ratasuunnittelu, Oulu
P: +358 400 711 261
M: +358 400 711 261

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on ollut yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista viime vuosina.

335 kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista. Rataosuuden perusparantaminen ja rakennettavat kaksoisraideosuudet mahdollistavat junaliikenteen kehittämisen sekä vähentävät liikenteen häiriöitä. Henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät, kun radan parantamisen ansiosta suurinta sallittua nopeutta voidaan nostaa koko rataosuudella. Tavaraliikenteen kilpailukykyä parannetaan akselipainojen korottamisella. Tasoristeyksien poistaminen koko rataosuudelta parantaa sekä tie- että raideliikenteen turvallisuutta.

— Rambollin osuus Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa alkoi yleissuunnitelman laatimisella vuonna 2004, jolloin tehtiin myös ympäristövaikutusten arviointi YVA. Toteutusvaiheen rakentamissuunnittelu on tehty yleissuunnitelman ratkaisujen pohjalta ottaen kohteittain huomioon ajan myötä muuttuneet liikenteelliset tarpeet. Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen ensimmäinen rakentamissuunnittelukohteemme oli kaksoisraide Etelä-Seinäjoen ja Seinäjoen välillä. Se oli myös ensimmäinen koko rataosuudella käyttöönotettu uusi osuus, kertoo suunnittelupäällikkö Markku Salo Rambollista.

Muita merkittäviä suunnitteluosuuksiamme ovat olleet Pännäisten ja Kannuksen liikennepaikkojen suunnitelmat sekä Ruha–Lapua-kaksoisraiteen suunnittelu. Käynnissä ovat suunnittelutyöt Ylivieskan liikennepaikalla sekä Kalajoen ja Pyhäjoen ratasiltojen suunnittelu. Nämä vanhat käyttöikänsä päähän tulleet teräksiset ratasillat korvataan nykyaikaisilla betonisilloilla vuoden 2015 aikana. Ramboll on mukana myös Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideosuudella laatimassa osuuden Riippa–Eskola ST-urakan rakentamissuunnitelmia.

Rambollilla on hankkeessa suuri rooli. Ramboll CM Oy toimii hankkeen projektinjohtajana, rakennuttajana ja turvallisuuskoordinaattorina sekä vastaa turvalaitteiden rakennuttamisesta, kustannusohjauksesta, hankinnoista, suunnitteluttamisesta, riskienhallinnasta, käyttöönottolupa-asioista ja viestinnästä. Lisäksi Ramboll vastaa eri suunnitteluprojekteissaan liikennepaikkojen, ratarakenteiden, siltojen ja ratarumpujen suunnittelusta sekä geosuunnittelusta. Tehtäviimme projektissa kuuluvat myös pohjatutkimukset ja maastomittaukset.

Parannettu ratayhteys luo uusia mahdollisuuksia alueen maankäytölle ja elinkeinotoiminnalle. Lyhentynyt matka-aika tuo seudulliset ja valtakunnalliset keskukset lähemmäksi toisiaan. Tämä hyödyttää koko Pohjanmaata, mutta erityisesti asemapaikkakuntia.

Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Toinen vaihe käynnistyi 2011 alussa. Koko rataosuuden perusparannus valmistuu vuonna 2017.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites