Sirkkalan silta

Sirkkalan silta

Sirkkalan silta

Lähetä viesti

Ilkka Vilonen

Johtava konsultti
P: +358 400 625 195

Sirkkalan silta on uusi kulkuyhteys Joensuun keskustan ja Pielisjoen itäpuolisen kaupungin välille. Uusi silta otettiin käyttöön 28.11.2014. Sillan myötä liikenneyhteydet paranevat ja mahdollistavat osaltaan uusien asuinalueiden kaavoittamisen Pielisjoen itäpuolelle. Sillan avattavan teräksisen läppäosuuden ansiosta myös korkeat alukset voivat kulkea Joensuun kanavaa pitkin.

Nostoläpällä varustettu Sirkkalan silta on tarkoitettu sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen käyttöön. Silta varustettiin ensimmäisenä läppäsiltana Suomessa mekaanisella tuennalla, jonka avulla se voidaan tukea avattuun asentoon huoltoa varten. Silta koostuu kolmesta osasta, jatkuvasta teräsbetonisesta laattakehäsillasta, teräksisestä läppäsilta ja jännitetystä betonisesta jatkuvasta palkkisillasta.

Vesiväylän leveys sillan kohdalla on 22 m ja vapaakorkeus läppäsillan ollessa avattuna 12,5 m. Kevyenliikenteenväylä kulkee länsipuolella kehäsillan alitse, itäpuolella sijaitsevat sillan laitetilat. Sillan kokonaispituus on 157 metriä ja sen suurin jänneväli kiinteällä palkkisillalla 56,5 metriä ja läppäsillan osalta 30,8 metriä.

- Sillan perustaminen oli vaativaa. Perustamistapana käytettiin kallioon porattuja teräspaaluja, joiden halkaisijat olivat välillä 600-1000 mm. Perustukset toteutettiin kuivavaluna, joka edellytti vesitiiviiden kasuuniperustusten rakentamista ja työnaikaisten ankkurointien käyttämistä veden nosteen vaikutuksen eliminoimiseksi, kertoo projektipäällikkö Ilkka Vilonen Rambollista.

Teräksinen läppäsilta mallinnettiin suunnitteluvaiheessa Tekla Structures -ohjelmalla ja valmistettiin konepajalla viitenä erillisenä 23-84 tonnin painoisena lohkona, jotka kuljetettiin työmaalle koottiin. Silta liitetään Joensuun kanavan ohjausjärjestelmään, jolla ohjataan viittä kanavan ylittävää avattavaa siltaa. Kanavan läpi kuljetetaan n. 200 000 tonnia tavaraa vuodessa.

Avattavia siltoja oli vuonna 2010 Liikenneviraston tiestöllä ainoastaan 23 kpl, joista noin kolmannes oli läppäsiltoja. Avattaville silloille ei ole olemassa varsinaisia suunnitteluohjeita, vaan jokainen silta suunnitellaan yksilöllisesti aiempia käytäntöjä ja erikseen sovittuja suunnitteluperusteita noudattaen.

Palvelumme

  • Sillan pääsuunnittelu 
  • Sillan rakennussuunnittelu
  • Sillan perustamisen suunnittelu
  • Valaistussuunnittelu
  • Ylittävän ja sillan itäpuolisen väylän suunnittelu
  • Kanavan vesiväylän uitto- ja laivajohteiden suunnittelu

Läppäsillan automatiikasta, hydrauliikasta ja sähköistyksestä vastasi alikonsulttina toiminut Rejlers Oy.

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites