Suurpellossa kaupunki ja luonto kohtaavat

Espoon Suurpelto

Espoon Suurpelto

Lähetä viesti

Simo Koivuniemi

Johtava konsultti,suunnittelupäällikkö, kunnallistekniikka ja aluesuunnittelu
P: +358 400 906 684

Ramboll on osallistunut Suurpellon suunnitteluun laajalla osaamisella. Olemme olleet mukana alueen kaavoitustyössä sekä katujen, kunnallistekniikan ja jätteenkeräys-järjestelmän sekä näiden pohjarakenteiden suunnittelussa. Olemme vastanneet vesihuollon, kevyen liikenteen, liikenteenohjauksen ja pysäköinnin suunnittelusta.

Alueen rakennettavuutta olemme selvittäneet maasto- ja laboratoriotutkimuksilla ja koerakenteilla. Kädenjälkemme näkyy alueen maisemallisten elementtien kuten puistojen ja lähiympäristön ilmeessä sekä taitorakenteiden, kuten siltojen, paalulaattojen ja meluesteiden suunnittelussa.

Suurpellossa vettä hyödynnetään niin luonnonvarana kuin vetonaulanakin. Hulevedet johdetaan asuinalueelta Lukupuroon, jonka uoman siirtäminen tehtiin suunnitelmamme mukaan. Puron kosteikkoalueet hidastavat veden virtaamista, ja suuret nurmialueet toimivat tulvavesien keräysaltaina.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites