Tampereen hyötyvoimalaitoksen YVA

Tampereen hyötyvoimalaitoksen YVA

Tampereen hyötyvoimalaitoksen YVA

Lähetä viesti

Eero Parkkola

Johtaja, uudet liiketoiminnat
P: +358 400 742 271

Eero Parkkola

Johtaja, uudet liiketoiminnat
P: +358 400 742 271

Joonas Hokkanen

Johtava asiantuntija
P: +358 400 355 260

Jätteiden energiahyötykäyttö monipuolistaa paikallista energialähteiden valikoimaa, täydentää materiaalien kierrätystä ja osaltaan vähentää ilmastokuormitusta. Hyötyvoimalaitoksessa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa jätteiden energiasisällön hyödyntämiseksi. Arviointi tehtiin neljälle kohteelle, jotka sijaitsevat Lielahdessa, Ruskossa, Sarankulmassa ja Tarastenjärvellä.

Laitos käsittelee vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä, josta tuotetaan 300 GWh kaukolämpöä ja 100 GWh sähköä. Laitoksen on tarkoitus valmistua vuosina 2014-2015. Kustannusarvio on 100 milj. euroa. Voimalaitoshankkeen takana ovat yhteistyökumppanit Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt.

YVA-menettelyn tarkoituksena oli arvioida hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edesauttaa niiden huomioonottamista osana hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. YVA-menettelyn aikana selvitettiin hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset, joihin kuuluivat luontovaikutusten ohella esimerkiksi hankkeen keskeiset vaikutukset ihmisiin sekä alueen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Rambollin YVA-työryhmään kuului suunnittelijoita Lahdesta, Jyväskylästä ja Tampereelta. Arviointityön ja lupahakemuksen projektipäällikkönä toimi Joonas Hokkanen vetoapunaan Eero Parkkola.

Yva ry myönsi vuoden 2012 Hyvä YVA –palkinnon Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja biokaasulaitoksen hyvin laaditusta ympäristövaikutusten arvioinnista.

YVA Ry:n tiedotteen mukaan kyseessä on kokonaisuutena laadukas YVA-menettely, jota on hyödynnetty monipuolisena suunnittelutyökaluna ja siten onnistuttu parantamaan suunnitelmia menettelyn aikana.

"Tuotimme puolueetonta tietoa, jonka perustella lopullinen sijainti valittiin neljästä mahdollisesta sijaintipaikasta", Joonas Hokkanen tiivistää.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toiminut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kiitti erityisesti hankkeesta vastaavien aktiivista ja positiivista otetta sekä hyvää vuorovaikutusta niin yhteysviranomaisen kuin kansalaisten suuntaan. Arviointiselostus antoi hyvän kokonaiskuvan Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja sen vaihtoehtojen olennaisista ympäristövaikutuksista.

Ramboll on toteuttanut merkittäviä jätevoimaloiden arviointihankkeita myös esimerkiksi Westenergyn voimalaan Vaasan Stormossenilla ja Ekokem Oy:n Jätevoimala 1:een ja 2:een Riihimäellä. Molemmissa hankkeissa kattava arviointi ja ennakoiva vuorovaikutteinen suunnittelu ovat merkittävästi nopeuttaneet ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyn toteutusta.
 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut