Tampereen Marriott

Havainnekuva Tampereen Marriottista

Havainnekuva Tampereen Marriottista

Lähetä viesti

Jaakko Kattilakoski

Rakennesuunnittelija, rakennetekniikka
P: +358 44 2167055

Maailman suurin hotelliketju Marriott rakennuttaa ensimmäistä hotelliaan Suomessa Tampereelle. Tampere-talon välittömään läheisyyteen lokakuussa 2019 valmistuva hotelli parantaa Pohjoismaiden suurimman kulttuuri- ja kongressikeskuksen vetovoimaa entisestään. Rakennushankkeen urakoi alkuvuodesta 2014 järjestetyn tontinluovutuskilpailun tuloksena SRV Rakennus Oy. 

SRV Rakennus teki voittaneen, toteutuksen perustaksi valitun ehdotuksensa yhdessä Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n ja Marriott Internationalin kanssa. Heti kilpailun ratkettua SRV teki sopimuksen Rambollin kanssa rakenne- ja elementtisuunnittelusta.  

– Myös työmaan näkökulmasta on erittäin hyvä asia, että kaikki suunnittelu tulee niin sanotusti yhden luukun kautta. Tämä korostuu tällaisessa teknisesti vaativassa hankkeessa, sanoo työmaapäällikkö Jarmo Lehtinen SRV:stä.

Tekninen vaativuus merkitsee tässä tapauksessa muun muassa sitä, että uuden hotellin runko rakennetaan aivan Tampere-talon kylkeen. Rakennusten välille valmistuu yhdyskäytävä, joka luonnollisesti parantaa esimerkiksi kongressitapahtumien toiminnallista kokonaisuutta.

Oma haasteensa on 11-kerroksiseksi rakennettavan hotellin suuri korkeus. Se vaikuttaa myös palotekniseen ja LVIAS-suunnitteluun, jotka rakennesuunnittelun tavoin sisältyvät Rambollilta tilattuun tekniseen suunnittelukokonaisuuteen.

– Saamme vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki suunnitelmat valmiiksi runsaan vuoden mittaisen tiiviin rupeaman tuloksena, kertoo projektipäällikkö Jaakko Kattilakoski.

Yhteensä 229 huoneesta koostuva hotellirakennus on betonielementtirunkoinen. Rungon stabiliteetin tarkistus oli rakennuksen suuresta korkeudesta johtuen keskeinen rakennesuunnittelun osatehtävä. Myös perustamisolosuhteet olivat vaativat, koska maaperän 28-37 metriä paksun kitkamaakerroksen yläosassa oli havaittavissa 5-7 metriä paksu löyhempi hiekkakerros. Teräsbetoniset lyöntipaalut ulotettiin kallionpintaan noin 30 metrin syvyyteen.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites