Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma

Lähetä viesti

Riikka Salli

Ryhmäpäällikkö, liikennesuunnittelu
P: +358 50 325 1742

Palvelumme

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tarkoitus laajentaa seudulliseksi 2020–2040-luvulla. Rambollin ja WSP:n toteuttama raitiotien seudullinen yleissuunnitelma vaikutusarviointeineen valmistui helmikuussa 2021. Yleissuunnitelmassa kuvataan ratavaraukset Tampereen Hatanpäältä Pirkkalaan, Lielahdesta Ylöjärvelle, Tampereen yliopistolliselta sairaalalta Kangasalan Lamminrahkaan ja Hervannasta Kangasalan Saarenmaalle.

Raitiotiejärjestelmän kehittäminen on osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta (MAL). Tampereen raitiotien ensimmäinen toteutusosa Hervannasta Pyynikintorille ja Taysilta Sorin aukiolle on valmis liikennekäyttöön elokuussa 2021. Tampereen valtuusto on jo päättänyt raitiotien toisen osan rakentamisesta Pyynikintorilta Santalahteen ja edelleen Lentävänniemeen. Raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tarkastellaan myöhemmin tehtäviä raitiotielinjojen ratavarauksia, joilla raitiotiejärjestelmää voidaan laajentaa vaiheittain seudulliseksi.

- Raitiotie tukee kestävän kaupunkirakenteen kehittämistä. Uudistuva maankäyttö tukee tiivistyvää yhdyskuntarakennetta ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi raitiotie tukee kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvua, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta, sanoo ryhmäpäällikkö Riikka Salli.

Seudullisessa yleissuunnitelmassa määritettiin varaukset raitiotieradoille, jotka ylittävät Tampereen kuntarajat. Esimerkiksi Pirkkalan suuntaan kulkevasta ratahaarasta puolet on Tampereen ja puolet Pirkkalan puolella. Muut ratahaarat ulottuvat Kangasalan ja Ylöjärven puolelle. Suunnitelmassa määriteltiin, millä kaduilla on varauduttava raitiotieradan toteuttamiseen. Näin ratavaraukset palvelevat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä liikenteen ja kunnallistekniikan suunnittelua.

Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven valtuustot päättivät tulevaisuuden raitiotielinjojen ratavarausten sijainneista loka-marraskuussa 2020. Seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava arvio jatkorakentamisen aikataulusta ja toteutusjärjestyksestä, jos raitiotien rakentaminen etenee keskeytyksettä. Kuntien päätöksiä raitiotien laajentamisesta ei ole tehty. Koilliskeskus–Pirkkala-ratahaara voitaisiin rakentaa 2025–2028, Hiedanranta–Ylöjärvi 2029–2032, Koilliskeskus–Lamminrahka 2033–2036, Hatanpää–Vuores 2030-luvulla ja Hervanta–Saarenmaa 2040-luvulla.

Ramboll ja WSP aloittavat seuraavaksi jatkosuunnitelman, eli Hiedanranta-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnitelman laatimisen.

Tampereen Ratikkaan liittyviä liikennesuunnitteluprojektejamme

- Raitiotien osan 1 koeajojen liikenneturvallisuustarkastelut, case Hermiankatu, Sammonkatu, Rieväkatu, Itsenäisyydenkatu, TAYS, projektipäällikkö Riikka Salli
- Opinnäytetyö kiertoliittymien käytöstä raitiotiellä, case Hervanta, projektipäällikkö Riikka Salli, opinnäytetyön tekijä Suvi Tammilehto
- Selvitys Hatanpään valtatien raitiotiepysäkkivaihtoehdoista, projektipäällikkö Lauri Vesanen
- Tampereen kaupungin liikennöinnin ja häiriönhallinnan tarkastelut, projektipäällikkö Lauri Räty
- Tampereen raitiotien aikataulu- ja kapasiteettitarkastelut, projektipäällikkö Maija Musto
- Selvitys Hatanpään valtatien raitiotien linjausvaihtoehdoista ja Tekunkadun pysäkkivarauksesta, projektipäällikkö Riikka Salli
- Diplomityö Liikennemallin ja paikkatietopohjaisen analyysin soveltuvuudesta raitiotien matkustajamäärien ennustamiseen Tampereella, projektipäällikkö Maija Musto, diplomityön tekijä Teemu Tontti
- Tampereen raitiotien esteettömyyskartoitus

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites