Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma

Lähetä viesti

Riikka Salli

Ryhmäpäällikkö, liikennesuunnittelu
P: +358 50 325 1742

Palvelumme

Tampereen kaupunkiseudulle suunnitellaan neljän kunnan rajat ylittävää raitiotielinjaa. Tampere, Kangasala, Ylöjärvi ja Pirkkala ovat tilanneet yhteisen yleissuunnitelman, jonka avulla pyritään saamaan seudullinen kokonaisnäkemys raitiotiejärjestelmän kehittämisestä.  

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmä toimii kokonaisuutena seudun muun joukkoliikennejärjestelmän kanssa. Raitiotiestä halutaan matka-ajaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että raitiotie kulkee pääsääntöisesti omalla väylällä ja pysäkkejä ei ole liian tiheässä. 

Selvityksessä pureudutaan erityisesti raitiotien tuomiin maankäytön mahdollisuuksiin sekä tuotetaan alustava kustannusarvio rakentamisesta ja operoinnista. Työmme hankkeessa kytkeytyy maankäytön suunnitteluun kaikkien neljän kunnan alueella. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen ensisijaisena tavoitteena on, että sen pohjalta kunnissa voidaan muodostaa yhteinen näkemys Tampereen kaupunkiseudun raitiotiejärjestelmän kehittämispolusta. Sen jälkeen seuraavina suunnitteluvaiheina ovat kunnissa yleiskaavojen ja asemakaavojen tarkistamiset.

Yleissuunnitelmassa suunnitellaan raitiotie neljälle ratahaaralle, joiden kokonaispituus on noin 32 kilometriä. Suunnitelmassa tutkitaan jokaisella ratahaaralla vaihtoehtoja, ja laaditaan vaikutusarviointien sekä laajan vuorovaikutuksen perusteella esitys kullakin ratahaaralla valittavasta vaihtoehdosta. Raitiotiellä on Tampereen kaupunkiseudulla merkittävä vaikutus kaupunkirakenteeseen ja liikennejärjestelmään. Vuorovaikutteinen suunnittelu yhdessä kuntalaisten, viranomaisten, sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa on työssä keskeisessä asemassa.

Yleissuunnitelman suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja WSP. Suunnitelman pohjalta kaupungit ja kunnat tekevät poliittiset päätökset valittavasta raitiotielinjauksesta kullakin ratahaaralla. Seudullisten jatkohaarojen toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites