Tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Lähetä viesti

Tapani Peltola

Rata-asiakkuusvastaava, infraprojektinjohto, Espoo
P: +358 40 545 8288

Palvelumme

Suomessa oli noin 2700 tasoristeystä valtion rataverkolla vuoden 2019 lopussa. Tasoristeysturvallisuuden parantaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Tasoristeysturvallisuutta parannetaan tyypillisesti poistamalla tasoristeyksiä, varustamalla niitä varoituslaitoksilla tai tekemällä muita fyysisiä parannuksia tasoristeystuvallisuuteen vaikuttaviin ominaisuuksiin

Väyläviraston vuosien 2018–2021 aikana toteuttavassa valtakunnallisessa Tasoristeysohjelma-hankkeen puitteissa vaikutetaan yli 300 tasoristeyksen turvallisuuteen parantavasti. Ohjelmalle on jo myönnetty jatkoa vuodelle 2022, jonne on ohjelmoitu 150 tasoristeyksen parantamistoimet. Hankkeessa ohjelmoidaan parannustoimenpiteitä ja priorisoidaan toimenpiteitä eri muuttujien perusteella. 

Parhaillaan useat asiantuntijamme työskentelevät Väyläviraston tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmassa parissa. 

Toimimme tasoristeysten poisto- ja parantamisohjelmassa valtakunnallisena kokonaiskoordinaattorina sekä huolehdimme Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen kohteiden turvallisuustaloudellisten vaihtoehtotarkastelujen tekemisestä sekä toteutukseen menevien kohteiden suunnitteluttamisessa, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Suunnittelemme yksittäisiä parannuskohteita, laadimme ratasuunnitelmia ja osallistumme laajoihin kehittämishankkeisiin tasoristeysturvallisuuden saralla.

Olemme myös laatineet hankkeen käyttöön viestintämateriaaleja, joiden avulla parantamisohjelmasta viestitään asiasta kiinnostuneille kansalaisille ja alan ammattilaisille.

Ajankohtaisen tiedon jakaminen ja tiedon havainnollistaminen on yksi osa tasoristeysturvallisuuden parantamista. Olemme olleet mukana luomassa ja kehittämässä Väylän Tasoristeyspalvelu-karttapalvelua vuosina 2016‒2019. Julkinen karttapalvelu tarjoaa niin alan ammattilaisille kuin kansalaisille mahdollisuuden tarkastella tasoristeysten ominaisuustietoja helppokäyttöisen karttaliittymän avulla.  

Erilaisten suunnitelmien lisäksi laadimme tasoristeysturvallisuuteen liittyviä selvityksiä, vaikutusten arviointeja ja paikkatietotarkasteluja.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites