Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys on Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan taustaselvitys. Vuonna 2011 uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaupan suuryksiköiden sijainnin ohjausta jo maakuntakaavatasolla. Koko Varsinais-Suomen lähes puolen miljoonan asukkaan maakunnan kattava palveluverkkoselvitys kuvaa kaupan palveluiden sijoittumista, saatavuutta, laajuutta ja rakennetta.

Selvityksessä on kuvattu vähittäiskaupan kysynnän ja tarjonnan nykytila sekä keskeiset muutostekijät sekä Varsinais-Suomessa että yleisemmin trenditasolla. Kaupan sijoittumista, saavutettavuutta ja toimialarakennetta kuvaavien karttojen, taulukoiden ja kaavioiden lisäksi työssä tehtiin ja kehitettiin myös vaikutusaluemallinnusta. Mallinnus kuvaa paikkatietoanalyysien ja ns. painovoimamallin perusteella eri alueiden asukkaiden todennäköisyyttä asioida tietyssä keskuksessa. Mallinnuksen avulla tehtiin johtopäätöksiä asiointimatkoista, matkatuotoksesta ja keskusten kaupallisesta painoarvosta.

Mallinnetun keskusverkon avulla voidaan jatkossa arvioida myös verkoston muutoksia, esimerkiksi uuden kaupan tarjonnan vaikutusta asiointien suuntautumiseen ja muihin keskuksiin.

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys 2013 on luettavissa Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla.  

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites