Vt14 Laitaatsalmen kohta

Vt14 Laitaasalmen kohta

Vt14 Laitaasalmen kohta

Lähetä viesti

Heikki Korkeamäki

Yksikön päällikkö, Tie ja infra, Kouvola
P: +358 50 521 0130

Savonlinnassa sujuvoitettiin vesiväylän liikennettä, kun Kyrönsalmen syväväylä siirrettiin Laitaatsalmeen. Samalla valtatielle 14 rakennettiin kaksi uutta kiinteää siltaa. Hankkeen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hanke on valmis vuoden 2019 syksyllä. Ramboll vastasi hankkeen rakennuttamisesta, työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä vesiväylän, valtatien ja katujen rakennussuunnitelmista.

Valtatie 14 ja Huutokoski-Parikkala -rautatie kulkevat Savonlinnan kaupungin läpi. Saimaan syväväylä ristesi näitä Kyrönsalmen kohdalla. Sinne on aikaisemmin rakennettu avattavat sillat. Nämä sillat aiheuttivat kuitenkin ruuhkia vilkkaalla valtatiellä. Lisäksi Kyrönsalmen väylää pidetään onnettomuusalttiina ja haastavana väylänä alusliikenteelle. Turvallisuusvaatimukset ja Olavinlinnan sijainti estivät nykyisen vesiväylän muokkaamisen.

Uuden Laitaatsalmen kohdalle rakennetun syväväylän väyläosan pituus on noin 6 kilometriä, joka on 3 kilometriä lyhyempi aiempaan verrattuna. Väylää myös oikaistiin ja levennettiin. Valtatielle rakennettiin kaksi kiinteää siltaa, joiden kummankin pituus on noin 500 metriä ja alikulkukorkeus on 24,5 metriä. Valtatiestä tehtiin nelikaistainen 1,5 kilometrin matkalta ja kevyelle liikenteelle rakennettiin oma väylä sekä hissiyhteydet sillalle. Samalla Savontien kiertoliittymästä tehtiin osittain kaksikaistainen.

Laitaatsalmen kohtaan rakennettu syväväylä poistaa maantieliikenteelle syntyneet ongelmat ja vesiliikenteen vaaratilanteet. Kyrönsalmen vanhat läppäsillat nostettiin ylös laivaliikennettä varten viimeisen kerran kesäkuussa 2019.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites