Vuosaaren sataman rakentaminen ja meriväylän syventäminen

Vuosaaren satama Helsingissä

Vuosaaren satama Helsingissä

Lähetä viesti

Mikko Leppänen, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy

Mikko Leppänen

Tekninen johtaja, infra
P: +358 400 425 914

Mauno Napari

Yksikön päällikkö, Infraprojektinjohto Etelä
P: +358 40 595 5567

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta. Satama myös rauhoittaa kantakaupungin liikennettä sekä vapauttaa uusia alueita asunto- ja liiketilarakentamiselle Jätkäsaareen ja Sompasaareen. 

Sata rambollaista osallistui suunnitteluun

Ramboll osallistui järkälemäiseen Vuosaaren satamakeskushankkeeseen noin sadan suunnittelijan voimin. Suunnittelimme liikenneyhteyksien lisäksi muun muassa sataman maarakennetyöt, kenttien täytöt, tasaukset ja pintakuivaukset pohjarakenteineen.

Suomen satamarakentamisen historiassa Vuosaaren satamahanke on ainutlaatuinen. Viidessä vuodessa Suomenlahden rantaan valmistui tavarasatama, logistiikka- ja yritysalueet, meriväylä, satamatie ja satamarata. Hanke oli maailmanlaajuisesti merkittävä, sillä täysin uusia satamia ei enää juurikaan rakenneta.

Projektiin mahtui myös yllätyksiä: vanhalta telakalta aikoinaan mereen joutuneet TBT-myrkyt jouduttiin ruoppaamaan pois ja stabiloimaan, mikä osaltaan muutti sataman rakentamisjärjestystä ja vaikutti myös merkittävästi suunnitteluun. Ruoppauksen yhteydessä vuonna 2005 löydettiin myös mammutin luu, joka lahjoitettiin Helsingin yliopiston Luonnontieteelliselle keskusmuseolle.

Vuosaaren sataman yhteydet ovat erinomaiset: laivayhteydet pohjoisen Keski-Euroopan satamiin ovat maan tiheimmät, moottoritien avulla satama kytkeytyy päätieverkkoon ja pääratakin ulottuu satamarantaan asti. Edellytykset hankkeen tärkeimpien tavoitteiden kuten liikenteen sujumisen ja tavaravirtojen nopean siirtymisen toteutumiselle on varmistettu.

Vastuisiimme kuuluivat pohjatutkimukset, mittaukset, TBT-ongelman ratkaisu, ympäristövaikutusten arviointi, teiden ja kenttien rakenteet sekä rautateiden kerrosrakenteet, kenttien täytöt, tasaukset ja pintakuivaukset, putkiverkoston suunnittelu, kaksoisramppien suunnittelu, alue-, geo-, pima-, ympäristö- ja vesihuoltosuunnittelu, maa- ja rautatieliikenteen väylien, sisäänmenojärjestelyjen, tullin ja pysäköintialueiden sekä opastusten ja liikenteen ohjauksen suunnittelu.

Syventämistyöt parantavat toimintaedellytyksiä

Vuosaaren satamassa aloitettiin vuonna 2019 meriväylän ja satama-altaan syventämishanke. Töiden yhteydessä kunnostetaan ja uusitaan myös meriväylän turvalaitteistoa. Nykyistä syvempi satama-allas ja väylä mahdollistavat yhä suurempien alusten saapumisen Vuosaareen. Samalla liikenteen toimintaedellytykset paranevat ja kuljetuskustannukset alenevat.

Ramboll toimii syventämistöiden rakennuttajana ja valvontakonsulttina. Lisäksi toimimme myös projektin geoasiantuntijana, ympäristöasiantuntijana, riskienhallinnan asiantuntijana sekä turvallisuuskoordinaattorina.

Väylällä tapahtuva työ tulee olemaan erittäin vaativaa niin teknisesti kuin aikataulullisestikin. Kahden avovesikauden aikana ruopataan savista ja silttistä maa-ainesta noin miljoona kuutiometriä. Kun tähän lisätään louhittavat kalliomassat, niin kaiken kaikkiaan siirrettävää maa-ainesta kertyy yli kaksi miljoonaa kuutiometriä. 

- Räjäytettäessä kallion tilavuus kasvaa, minkä vaikutuksesta väylän vesisyvyys pienenee. Alukset voidaan päästää tilapäisesti suljetulle väylälle vasta, kun irrotettu louhe on kaivettu pois ja vesisyvyys on mittauksin varmistettu riittäväksi, kertoo projektipäällikkö Mauno Napari Rambollista.

Kaikki louhe menee uusiokäyttöön rakennuskohteisiin Helsingin seudulle, esimerkiksi Hernesaareen. Ylimääräinen savi ja siltti tullaan sijoittamaan ulkomerelle noin 20 kilometrin päähän Vuosaaresta. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites