Itämeren uusimman sataman valot syttyivät Vuosaaressa

Vuosaaren satama Helsingissä

Vuosaaren satama Helsingissä

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Laivaliikenne uuteen satamaan alkoi jo edeltävänä maanantaina. Jatkossa merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta. Uusi satama myös rauhoittaa kantakaupungin liikennettä sekä vapauttaa uusia alueita asunto- ja liiketilarakentamiselle Jätkäsaareen ja Sompasaareen.

Sata rambollaista osallistui suunnitteluun

Ramboll osallistui järkälemäiseen Vuosaaren satamakeskushankkeeseen noin sadan suunnittelijan voimin. Suunnittelimme liikenneyhteyksien lisäksi muun muassa sataman maarakennetyöt, kenttien täytöt, tasaukset ja pintakuivaukset pohjarakenteineen.

 

Suomen satamarakentamisen historiassa Vuosaaren satamahanke on ainutlaatuinen. Viidessä vuodessa Suomenlahden rantaan on valmistunut tavarasatama, logistiikka- ja yritysalueet, meriväylä, satamatie ja satamarata. Hanke on myös maailmanlaajuisesti merkittävä, sillä täysin uusia satamia ei nykyisin enää juurikaan rakenneta.

 

Projektiin on mahtunut myös yllätyksiä: vanhalta telakalta aikoinaan mereen joutuneet TBT-myrkyt jouduttiin ruoppaamaan pois ja stabiloimaan, mikä osaltaan muutti sataman rakentamisjärjestystä ja vaikutti myös merkittävästi suunnitteluun. Ruoppauksen yhteydessä vuonna 2005 löydettiin myös mammutin luu, joka lahjoitettiin Helsingin yliopiston Luonnontieteelliselle keskusmuseolle.

 

Työt ja suunnittelutehtävät jatkuvat sataman käyttöönotosta huolimatta, sillä iso satamakeskus ei ole koskaan valmis vaan muuttuu toimijoidensa tarpeiden mukaan.

 

Uuden sataman yhteydet ovat erinomaiset: laivayhteydet pohjoisen Keski-Euroopan satamiin ovat maan tiheimmät, moottoritien avulla satama kytkeytyy päätieverkkoon ja pääratakin ulottuu satamarantaan asti. Edellytykset hankkeen tärkeimpien tavoitteiden kuten liikenteen sujumisen ja tavaravirtojen nopean siirtymisen toteutumiselle on varmistettu.

 

Tehtäviimme kuuluivat:

Pohjatutkimukset, mittaukset, TBT-ongelman ratkaisu, ympäristövaikutusten arviointi, teiden ja kenttien rakenteet sekä rautateiden kerrosrakenteet, kenttien täytöt, tasaukset ja pintakuivaukset, putkiverkoston suunnittelu, kaksoisramppien suunnittelu, alue-, geo-, pima-, ympäristö- ja vesihuoltosuunnittelu, maa- ja rautatieliikenteen väylien, sisäänmenojärjestelyjen, tullin ja pysäköintialueiden sekä opastusten ja liikenteen ohjauksen suunnittelu.

 

Vuosaaren satamahankkeen projektipäällikkönä toimi Rambollissa Jyrki Oinaanoja.

Ota yhteyttä

Jyrki Oinaanoja, Projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 020 755 6329

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut