Esimies muutosviestijänä ja vuorovaikuttajana -valmennus

Lähetä viesti

Juha Arikoski

Director, Leadership
P: +358414666024
M: +358414666024

Esimies muutosviestijänä ja vuorovaikuttajana -valmennuspäivämme antaa esimiehille uutta ymmärrystä ja työkaluja muutosviestintään ja työyhteisön vuorovaikutuksen edistämiseen. Yhteistyö ja toimivat vuorovaikutussuhteet työpaikalla tukevat tutkitusti tuloksellisuutta ja tehtävätavoitteiden saavuttamista.

Valmennus auttaa hahmottamaan esimiehen moninaisia viestintätehtäviä ja -foorumeja sekä sitä, millaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista ne esimiehiltä edellyttävät. Osallistava valmennus sisältää vuorovaikutteisia luento-osuuksia sekä ryhmätyöskentelyä, joka auttaa esimiehiä tunnistamaan erilaisia akuutteja ja pysyvämpiä esimiehen viestintähaasteita sekä keinoja vastata niihin. Muutosviestien rakentamista harjoitellaan yksilö- ja paritehtävin. Erityisen huomion kohteena valmennuspäivässä on luottamuksen rakentaminen muutostilanteissa.

Valmennus sopii kaikille julkisorganisaatioissa, järjestöissä ja yrityksissä esimiestehtävässä toimiville ja siihen voi osallistua esimiehiä yli yksikkö- ja toimialarajojen. Valmennuspäivää on myös toteutettu osana laajempaa ohjelmaa, kuten Lahden kaupungin esimiesvalmennusohjelma 2013-2014 sekä Sysmän kunnan esimiesvalmennukset 2013.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites