Fiksu kaupunki -ohjelman aktivointipalvelut

Tekesin Fiksu kaupunki-ohjelma painottaa kaupunkikehityksen tulevaisuuden muutosten ennakointia ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämistä. Ohjelman pääteemat ovat älykäs liikkuminen, älykäs rakentaminen, älykäs energia sekä älykkäät palvelut. Ohjelman tavoitteena on edistää yritysten ideoita, joilla ratkaistaan kaupunkien tarpeita, ja joilla on kansainvälistä markkinapotentiaalia. Tavoitteena on, että yritykset pääsevät kehittämään ja testaamaan tuotteitaan ja palveluitaan aidoissa ympäristöissä, käyttäjien kanssa. Tämä nopeuttaa ratkaisujen pääsyä markkinoille, pienentää investoijien riskiä ja tuottaa yrityksille referenssejä.

Ramboll Management Consulting toimii ohjelman aktivaattorina ohjelma- ja verkostojohtamisen kaikissa työtehtävissä, erityisesti ohjelman kohderyhmien eli yritysten ja kaupunkien vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämisessä. Yritysten liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä tehdään luomalla kontakteja ja verkostoja koti- ja ulkomailla toimiviin yrityksiin. Lisäksi Fiksu kaupunki-aktivointi keskittyy kansallisen kilpailukyvyn edistämiseen innovaatioiden luomisen ja liiketoiminnan kehittämisen kautta edelläkävijäyrityksissä ja kaupunkialueilla.

Ohjelma tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehittämiseen, ja aktivoinnissa tuetaan rakennettuun ympäristöön ja ICT:hen liittyviä älykkäitä ratkaisuja myös viestinnällisin keinoin (uutiskirje, www, sosiaalinen media).

Lisätietoja Fiksu kaupunki-ohjelmasta

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites