Kontiorannan toteutettavuusselvitys

 Kontiolahden kunta tilasi Rambollilta ampumaurheilukeskuksen yleissuunnitelman tarkennuksen ja toteutettavuusselvityksen.

Kontiolahden kunta tilasi Rambollilta ampumaurheilukeskuksen yleissuunnitelman tarkennuksen ja toteutettavuusselvityksen.

Ramboll toteutti Kontionlahden kunnalle kehittämishankkeen ampumaurheilukeskuksen suunnittelusta entiselle Kontionrannan varuskunta-alueelle. Joensuun lähistöllä sijaitsevassa Kontiorannassa toimi vuoteen 2013 saakka Pohjois-Karjalan prikaati. Kontiolahden kunta lunasti aiemmin varuskunnan käytössä olleen alueen vuonna 2014. Alueella sijaitsivat aiemmin lakkautetun varuskunnan ampumaradat, jotka eivät sellaisenaan vastanneet nykyisiä ympäristövaatimuksia. Selvityshankkeen yhteydessä Ramboll laati alueelle kaksi yleissuunnitelmavaihtoehtoa uuden ampumaurheilukeskuksen sijoittumisesta alueelle. Rambollin johdon konsultointi vastasi kehittämishankkeessa ampumaurheilukeskuksen toteutettavuusanalyysistä. Analyysi piti sisällään ampumakeskuksen toimintamallin suunnittelun, yhtiömuotoon liittyvän selvityksen sekä selvityksen erilaisista rahoitusvaihtoehdoista ja rahoituksen avustusmahdollisuuksista. 

Suunnitellun ampumaurheilukeskuksen ja sen toimintamallin vahvuuksia ovat toiminnan ekologisuus, ampumaratojen muunneltavuus sekä kokonaiskonseptin muokkauttavuus. Tämän myötä myös muita vapaa-ajan aktiviteetteja on mahdollista yhdistää osaksi keskuksen toimintaa. Pitkällä tähtäimellä entisen varuskunnan tilalle on tarkoitus rakentaa vapaa-ajankeskus, joka tulee palvelemaan aktiiviurheilijoiden ohella luonnossa liikkujia ja kuntoilijoita.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites