Sähköisen tiedonsiirtoprosessin kehittäminen

Palvelumme

Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi Suomessa merkittävästi vuonna 2015. Valtaosa kotoutumispalveluiden piirissä olevista henkilöistä hakeutui myös TE-palveluiden asiakkaiksi osana kotoutumisprosessia. Tämä toi esiin erilaisia tiedonsiirron prosessiongelmia kotoutumispalveluissa keskeisten viranomaisten, kuten maahanmuuttoviraston, työ- ja elinkeinoministeriön ja väestörekisterikeskuksen, välillä. Osittain ongelmat johtuvat lainsäädännöllisistä esteistä.

Ramboll Management Consulting Oy toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen sähköisen tiedonsiirron prosessien kehittämisestä maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa. Projekti toteutettiin huhti-kesäkuussa 2016.

Selvityksessä tunnistettiin ja kuvattiin TE-palveluiden osalta sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä keskeisiä haasteita ja pullonkauloja sekä tuotettiin alustavia ehdotuksia haasteiden ratkaisemiseksi. Merkittävimmiksi tiedonsiirron haasteiksi osoittautuivat henkilön perustietojen, oleskelulupaan liittyvien tietojen sekä henkilön osaamista koskevien tietojen siirtyminen eri viranomaisten ja järjestelmien välillä. Lisäksi sähköistä asiointia ja tunnistautumista vaikeuttavat erilaiset tekijät, kuten henkilötunnuksen puuttuminen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites