Polarled: Ennätyksiä rikkova merenalainen kaasuputki ylittää napapiirin

Lähetä viesti

Lars Eriksen

Principal Project Manager
P: +45 5161 8777

Lars Eriksen

Principal Project Manager
P: +45 5161 8777

Jørn Bo Larsen

Pää-neuvonantaja, Ympäristöarviointi
M: +45 51618663

Polarled Development-kaasuputki kulkee 481 kilometriä Norjanmeren alla rikkoen useita ennätyksiä.  Polarled-hankkeen ansiosta asukkaat Manner-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa saavat lähitulevaisuudessa energiaa turvallisesti ja luotettavasti. Aiemmin NSGI (Norwegian Sea Gas Infrastructure project) -projektina tunnettu kaasuputki ulottuu Aasta Hansteen kaasukentästä Nyhamnan kaasulaitokseen Norjassa.

Epätasainen merenpohja

Statoilin johtamassa projektissa halkaisijaltaan 36 tuuman putki asennetaan 1265 metrin syvyyteen, mikä on syvemmällä kuin koskaan aiemmin missään muualla maailmalla tehdyssä syvänmeren asennuksessa. Uusi kaasuputki vedetään epätasaista, muinaisten jäävuorten uurtamaa merenpohjaa pitkin.

Rambollin vastuulla oli reitin optimointi erittäin vaikean ja epätasaisen pohjamaaston halki; tehtäviin kuului myös merenpohjan käsittelyn suunnittelu putken asennusta varten. Lisäksi työhön kuului syvänmeren asennuksen arviointi ja koneenrakennussuunnittelua.

Rantautumispaikan rakentaminen 

Polarled-kaasuputken reitti kulkee kapean Bjørnsundetin salmen kautta rinnakkain siellä jo ennestään olevien putkistojen kanssa.   Putkilinja suunniteltiin seuraamaan salmen muotoja mm. kulmakappaleiden avulla.

Paikassa, jossa kaasuputki nousee mantereelle, käytettiin Front End Engineering Design (FEED) –suunnittelua, johon sisältyi rantapenkereen stabiliteetin sekä alkuperäisen putkenvetämisoperaation vaatimusten arviointi.

Kaasuputken yhdistäminen

Ramboll on arvioinut putkien yhdistämisoperaatiota kauko-ohjattujen laitteiden avulla. Ramboll vastasi lisäksi Aasta Hansteen kaasujohdon päätemoduulin ja T-liitosyksikköjen suunnittelusta. Lisäksi työhön sisältyi merenalaisten geoteknisten rakenteiden suunnittelu ja olemassa olevien putkilinjojen risteyskohtien suunnittelu.

Rambollin palveluihin kuuluivat lisäksi:

  • Terveys, turvallisuus ja ympäristö eli HSE-hallinto, johon kuului vaaratekijöiden tunnistamiseen liittyviä seminaareja ja kvantitatiivinen riskianalyysi
  • Koordinointitukea Statoilille Aasta Hansteen ja Nyhamnan projektien sekä niihin liittyvien kaasuputkihankkeiden välille
  • Tukea Statoilille kaasuputken ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tekemiseksi merenalaisen putkilinjan osalta

Monitieteellinen projektiryhmä

FEED-tutkimus tehtiin Rambollin Kööpenhaminan toimistossa Norjan ja Intian toimistojemme arvokkaalla tuella. Apply Nemo oli alihankkijana vastuussa vedenalaisista rakenteista.

Ramboll jatkaa työtä projektin yksityiskohtaisen suunnittelun parissa vuoden 2016 loppuun asti.


Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA): Ainutlaatuisen syvänmeren luonnon suojeleminen

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Putkilinjan asentaminen Norjanmereen on haasteellista. Syvimmillään linja kulkee 1,3 km merenpinnan alapuolella. Rantaa lähestyessään linja kulkee pitkin karkeaa ja epätasaista merenpohjaa, jossa on herkkää merieliöstöä, esimerkiksi kylmän veden korallia.

YVA-tukea Polarled-hankkeelle

Statoil Stavanger valitsi Rambollin valmistelemaan laajan YVA-arvioinnin kaasuputkijärjestelmästä sekä antamaan tilapäistä apua HSE-asioiden (Terveys, turvallisuus ja ympäristö) hallinnoinnissa. Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia käytetään tunnistamaan ja arvioimaan luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sekä helpottamaan vaihtoehtojen vertailua ja lievennystoimenpiteiden suunnittelua.  Rambollilla on laaja ja pitkä kokemus merikaasuputkien YVA-menettelyistä mm. Nord Stream, SkanLed ja Baltic pipeline ovat hyviä esimerkkejä.

Hyväksytty YVA on edellytys Polarled-hankeen toteutumiselle.

Ramboll laati YVA-ehdotuksen julkista kuulemista varten 81 osapuolelle (mm. kunnille, kansalaisjärjestöille ja valtionhallinnolle).

Paikallisten olosuhteiden huomioiminen

Statoilin maakaasuputki yhdistää napapiirin pohjoispuolella sijaitsevan Aasta Hansteen kaasukentän sekä tulevat Norjanmeren kaasualueet Nyhamnan kaasuterminaaliin. Kaasun jatkokuljetuksesta Manner-Eurooppaan ja Brittein saarille vastaa Gassco. Aasta Hansteenin kohdalla vedensyvyys on 1,3 km. 460 km pitkä 36-tuumainen putki vedetään Nyhamnan kaasulaitokseen Norjassa. Rambollin kaasuputkiprojektiin Norjanmerellä sisältyy myös Kristin-nimiseltä kaasunporauslautalta lähtevä uusi kaasuputki.

Hankkeessa on hyödynnetty Rambollin laajaa tuntemusta paikallisista olosuhteista ja siten varmistettu kokonaisvaltainen lähestymistapa.

Lopullinen YVA-arviointi on tehty julkisen kuulemisen kautta esiin tulleet asiat huomioiden sekä Norjan Öljy- ja energiaministeriön hyväksyntään perustuen. YVA-arvioinnissa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet hyödyntäen Rambollin kansainvälistä YVA-kokemusta norjalaisessa kontekstissa.

Lisätietoa

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites