Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Oulun kaupungin hulevesiohje yhdenmukaistaa Oulun hulevesien hallinnan suunnittelun

Rambollin hulevesien asiantuntijat laativat Oulun kaupungille hulevesien hallinnan suunnitteluohjeen, joka yhdenmukaistaa Oulun kaupungin alueella hulevesien hallinnan käytännöt. 

Lappeenrannan kaupungin hulevesisuunnitelma

Lappeenrannan kaupungin uusi hulevesisuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2020–2021. Suunnitelman painopiste on aikaisempaa selvemmin luonnonmukaisissa hulevesiratkaisuissa ja kiinteistönomistajien neuvonnassa. Suunnitteluohje tukee myös kaupungin sisäistä työnjakoa.

HSY kehittää hulevesien biosuodatuskäsittelyä Ämmässuolla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) haluaa tehostaa ja kehittää hulevesien puhdistusta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Ramboll toteutti suunnitelmat kolmelle hulevesien biosuodatusrakenteelle, joista saadut kokemukset ja seurantatieto kiinnostavat valtakunnallisesti.

Helsingin kaupungin hulevesien hallintaan kuuluu myös tulvasuojelu

Helsingin kaupunki on tehnyt yhteistyötä Rambollin vesihuollon suunnittelijoiden kanssa vuosikymmeniä. Kantakaupungin historiallisten korttelien ja uusien asuinalueiden tulvasuojelu ja hulevesien hallinta ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä, kun meriveden pinta nousee ja rankkasateet yleistyvät.  

Etelä-Savon vuotovesiselvitys

Ramboll selvitti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimeksiannosta jätevesiverkoston vuotovesien määrää, muodostumista sekä vaikutusta energiankulutukseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites