Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Oulun kaupungin hulevesiohje yhdenmukaistaa Oulun hulevesien hallinnan suunnittelun

Rambollin hulevesien asiantuntijat laativat Oulun kaupungille hulevesien hallinnan suunnitteluohjeen, joka yhdenmukaistaa Oulun kaupungin alueella hulevesien hallinnan käytännöt. 

Etelä-Savon vuotovesiselvitys

Ramboll selvitti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimeksiannosta jätevesiverkoston vuotovesien määrää, muodostumista sekä vaikutusta energiankulutukseen.

Tulvastrategia Helsingin kaupungille

Ilmastonmuutoksen seurauksena sateiden intensiteetin ennustetaan kasvavan Suomessa tulevaisuudessa. Ramboll laati Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston johdolla kaupungin kaikille hallintokunnille yhteisen strategian tulvavahinkojen varalle.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites