Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen Kokoojakadun liikennejärjestelmävaikutusten arviointi

Hankkeen tavoitteena oli osoittaa Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja siihen kytkeytyvän uuden maanalaisen Kokoojakadun liikenteelliset vaikutukset paikallisesti ja seudullisesti.

Kotkan kestävän liikkumisen ohjelma

Kotkan kaupungille laadittiin kestävän liikkumisen ohjelma tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. 

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Hankkeessa laadittiin käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön, minkä tavoitteena oli selkeyttää kunnalliseen liikenneturvasuunnitteluun sekä jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä

Pyöräpysäköinnin mitoitusohjeen laadinta

Helsingin kaupungille laaditussa ohjeistuksessa esitetään pyöräpysäköinnin yleisiä vaatimuksia, määritetään pysäköintitarvetta erilaisissa maankäytön toiminnoissa ja esitetään periaatteet pyöräpysäköinnistä yleisillä alueilla. 

Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä

Asiakkaalle tuotettiin hankkeessa selvitys, jonka avulla se pystyi määrittämään sille liikennepalvelulaissa osoitetun seuranta- ja yhteensovittamistehtävän vaatimat toimet. 

Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden mittarit

Ramboll toteutti Traficomille hankkeen, jossa kehitettiin mittarit liikennejärjestelmän toimintavarmuudelle. 

Kestävän kaupunkiliikenteen tilan arviointi

Hankkeen tavoitteena oli arvioida ja vertailla kattavan mittariston avulla noin 50 eurooppalaisen kaupungin kestävän kaupunkiliikenteen tilaa ja tilan kehitystä, kun käyttöön otetaan uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Helsingin tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seuranta

Helsingin seudun tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seurannan hankkeessa luotiin vuosittain päivitettävä liikennemäärien ja sujuvuuden seurantamenettely.

Fuel Price Comparison 2019

Fuel price comparison -hankkeessa yhdeksän jäsenmaata kehittävät yhteistyössä polttoaineiden ja käyttövoimien hintojen ilmoittamista, jotta ne ilmoitettaisiin jatkossa yhtenäisellä tavalla. 

Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Rovaniemen kaupungille laadittiin kehittämisohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön avuksi.

Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Ramboll tuotti kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta päätöksenteon tueksi.

Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Ramboll tuotti kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta päätöksenteon tueksi.

Pasilan läntinen lisäraide

Suomen toiseksi vilkkaimmalle rautatieasemalle rakennetaan kokonaan uusi raide ja asemalaituri. Raidehanke toteutetaan osana Keski-Pasilaan nousevan Tripla-keskuksen työmaata.

Helsingin liikenteen tulevaisuusanalyysi

Miten Helsingissä liikutaan tulevaisuudessa? Helsingin kaupunki laati vuoden 2020 lopulla visionäärisen analyysin kaupunkiliikenteen kehityksestä. Rambollin asiantuntijat ohjasivat prosessia, jossa käsiteltiin sekä kaupunkiliikenteen globaaleja muutosvoimia että tulevaisuuden epävarmuustekijöitä.  

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites