Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Circulation - betonimurskeen CE-merkintä

Circulation Oy tarvitsi CE-merkinnän betonimursketuotteilleen. Betonimurskeiden CE-merkintä oli yritykselle tärkeä, sillä rakennuskohteissa vaaditaan kaikilta rakennusmateriaaleilta CE-merkintää. Merkinnän myötä murskaustuotteita voidaan myydä maarakennuskohteisiin.

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla.

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö on asiantuntijoidemme erikoisosaamista. Toteutamme erilaisia jätteiden hyötykäyttöön liittyviä testauksia, suunnittelua sekä pilaantuneen maan tutkimuksia vuosien kokemuksella.

Materiaalivirtamallilla jätevirrat kartalle ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamalli eli Flow2Map on palvelu, jonka avulla kartoitetaan jätevirrat ja edistetään niiden hyödyntämistä materiaalina.

Vihreän kasvun mittarit

Yhteiskunnan vihreään kasvuun liittyviä strategioita laatiessa tarvitaan oikeanlaista tietoa oikein määritellyillä mittareilla tuotettuna. Loimme hankkeessa eri talouden sektoreille ja alueille vihreän kasvun indikaattorit. Indikaattorit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja ne kuvaavat vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden näkökulmasta oikeita asioita.

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ramboll toteutti AIKO Callio Kiertotalouden tiekartta -hankkeeseen selvityksen alueellisen kiertotalouskeskittymän luomisesta Pyhäjärven Callion ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäjärvellä ja erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen alueella ja sen infraa hyödyntäen voidaan toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamassa yhteiskunnassa.

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset

Arvioimme materiaalitehokkuusohjelman toteutumista, ohjelman toteuttamisessa ilmenneitä ongelmia ja hidasteita sekä sen vaikuttavuutta. Selvitimme lisäksi, miten materiaalitehokkuutta tulisi jatkossa edistää osana kiertotaloutta.

Materiaalikatselmuksella säästetään ympäristöä ja kustannuksia

Materiaalien käytön tehostamisella saavutetaan suuria kustannussäästöjä. Katselmuksella tunnistetaan materiaalivirrat ja tuotannon vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Katselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. 

Toimiva jätehuolto syntyy hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla yhteistyöllä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa Turun yliopiston alueelle uutta kiinteistöä, Medisiina D - uudisrakennusta. Ramboll toteutti kohteeseen jätehuollon suunnittelun yhteistyössä Schauman arkkitehtien kanssa.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Pasilan Tripla

Helsingin Pasilaan rakentuva Tripla on yksi koko Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.  

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut