Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö on asiantuntijoidemme erikoisosaamista. Toteutamme erilaisia jätteiden hyötykäyttöön liittyviä testauksia, suunnittelua sekä pilaantuneen maan tutkimuksia vuosien kokemuksella.

Materiaalivirtamallilla jätevirrat kartalle ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamalli eli Flow2Map on palvelu, jonka avulla kartoitetaan jätevirrat ja edistetään niiden hyödyntämistä materiaalina.

Vihreän kasvun mittarit

Yhteiskunnan vihreään kasvuun liittyviä strategioita laatiessa tarvitaan oikeanlaista tietoa oikein määritellyillä mittareilla tuotettuna. Loimme hankkeessa eri talouden sektoreille ja alueille vihreän kasvun indikaattorit. Indikaattorit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja ne kuvaavat vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden näkökulmasta oikeita asioita.

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset

Arvioimme materiaalitehokkuusohjelman toteutumista, ohjelman toteuttamisessa ilmenneitä ongelmia ja hidasteita sekä sen vaikuttavuutta. Selvitimme lisäksi, miten materiaalitehokkuutta tulisi jatkossa edistää osana kiertotaloutta.

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ramboll toteutti AIKO Callio Kiertotalouden tiekartta -hankkeeseen selvityksen alueellisen kiertotalouskeskittymän luomisesta Pyhäjärven Callion ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäjärvellä ja erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen alueella ja sen infraa hyödyntäen voidaan toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamassa yhteiskunnassa.

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla.

Circulation - betonimurskeen CE-merkintä

Circulation Oy tarvitsi CE-merkinnän betonimursketuotteilleen. Betonimurskeiden CE-merkintä oli yritykselle tärkeä, sillä rakennuskohteissa vaaditaan kaikilta rakennusmateriaaleilta CE-merkintää. Merkinnän myötä murskaustuotteita voidaan myydä maarakennuskohteisiin.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksella selvitetään toiminnasta syntyvän hävikin määrä ja sen todelliset kustannukset sekä mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Katselmuksen avulla tuotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja tuotantovirheitä. Vähennysten avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Toimiva jätehuolto syntyy hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla yhteistyöllä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa Turun yliopiston alueelle uutta kiinteistöä, Medisiina D - uudisrakennusta. Ramboll toteutti kohteeseen jätehuollon suunnittelun yhteistyössä Schauman arkkitehtien kanssa.

Elinkaariarviointi LCA

Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on standardoitu menetelmä esimerkiksi tuotteen, palvelun, rakennuksen tai infrahankkeen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.   

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites