Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Neste Express Tuusula Rykmentinpuiston hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskenta

Neste avasi kesällä 2020 Tuusulan asuntomessualueelle Suomen ensimmäisen vähäpäästöisen liikenneaseman. Toteutimme aseman hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennan.

Sustainable remedial option selection for a Fire Pond

A fire pond containing sediment contaminated with heavy metals was planned to be used in a road widening scheme for bus traffic.  

PURATER-hanke toi tietoa rakennus- ja purkumateriaalien hyödynnettävyyteen

Selvitimme, miten purkumateriaalien hyödyntäminen tapahtuu turvallisesti, terveellisesti ja markkinan muodostumisen edellytykset huomioiden.

Kiertotalous väylänpidossa – nykytilaselvitys

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat maapallomme suurimpia haasteita. Laajasti tunnustettuna ratkaisuna kestävyyskriisiin on hiilineutraali kiertotalous eli talouden perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Selvitimme, miten väylähankkeissa olisi mahdollista vähentää luonnonvarojen käyttöä ja hyödyntää materiaaleja kestävästi ja tehokkaasti.

Sustainable risk management near a classified NATURA 2000 area

An old shooting range located near a classified NATURA 2000 protected natural area was identified as a potential national priority site.

Suositus Helsingille kiertotalouden edistämisen toimintamalliksi

Urbaani ympäristö sekä rajoittaa että mahdollistaa erilaisten kiertotalouden liiketoiminnan muotoja. Kiertotaloustoiminnasta hyötyvien tai kiertotaloustoimintaa sisältävien toimialojen liikevaihtopotentiaali on merkittävä. Helsingissä arvioitu määrä on jopa 2−4 miljardia euroa vuonna 2030.

Keskustaympäristöjen arviointi ja arviointikehyksen laatiminen

Päijät-Hämeen liitolle laadittiin vuonna 2019 kaupunkiympäristöjen arviointikehys. Sen avulla arvioidaan ja vertaillaan kaupunkien muuttovetovoimaa laatutekijöiden perusteella. Tavoitteena on vahvistaa keskustojen houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta

Kestävä riskienhallinta Natura 2000 alueella

Aiemmassa alueen maaperätutkimuksessa Rambollin asiantuntijat olivat havainneet suuria määriä lyijyammuksia vanhan ampumaradan suomaassa. Luontaisesti happamassa ympäristössä lyijyä liukeni maaperään jatkuvasti. Lyijyllä pilaantuneet vedet kulkeutuivat alueelta ojia pitkin ekologisesti herkkään vesistöön aivan NATURA 2000 -alueen vieressä. Alueen monimutkaisuuden vuoksi ekologisia riskejä ei voitu sulkea pois, ja kohde tunnistettiin mahdollisesti kansallisella tasolla kiireiseksi tutkittavaksi kohteeksi.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites