Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointi

Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Innopower Oy suunnitteli Kristiinankaupungin edustan merialueelle 230-400 megawatin merituulivoimapuiston. Hankkeeseen kuuluvat merialueelle rakennettava tuulivoimapuisto, Karhusaaren voimalaitostontille rakennettavat voimalat sekä liitäntävoimajohdot valtakunnan verkkoon. Ramboll arvioi hankkeen ympäristövaikutukset onympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti.

Tampereen hyötyvoimalaitoksen YVA

Pirkanmaalaisen roskapussi päätyy Tampereella hyötyvoimalaitokseen, josta siitä tehdään lämpöä ja sähköä alueen tarpeisiin. Ramboll toteutti Tammervoimaksi nimetyn hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja lisäksi valmisteli ympäristölupahakemukseen liittyvät asiakirjat.

Alumiiniprofiilituotannon ja valimon ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eteläpohjalaiselle alumiiniprofiilien puristamiseen ja pintakäsittelyyn erikoistuneelle Mäkelä Alu Oy:lle.

Kemin Ajoksen merituulivoimapuisto

Ajoksen edustan merialueelle aiotaan rakentaa 27 uutta tuulivoimalaa. Ramboll laati hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Kemin kaupungin osayleiskaavan muutoksen. Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimapuiston osayleiskaavan marraskuussa 2014. Kaava sai lainvoiman 11.1.2015.

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus

Ramboll laati Yara Suomi Oy:lle Uudenkaupungin tehtaita koskevan ympäristölupahakemuksen.

Itämeren uusimman sataman valot syttyivät Vuosaaressa

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Laivaliikenne uuteen satamaan alkoi jo edeltävänä maanantaina. Jatkossa merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta.

Polarled: Ennätyksiä rikkova merenalainen kaasuputki ylittää napapiirin

Polarled Development-kaasuputki kulkee 481 kilometriä Norjanmeren alla rikkoen useita ennätyksiä.  Polarled-hankkeen ansiosta asukkaat Manner-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa saavat lähitulevaisuudessa energiaa turvallisesti ja luotettavasti. Aiemmin NSGI (Norwegian Sea Gas Infrastructure project) -projektina tunnettu kaasuputki ulottuu Aasta Hansteen kaasukentästä Nyhamnan kaasulaitokseen Norjassa.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut