Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


E18 Haminan ohikulkutie

E18 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä, joten Haminan ohikulkutie on oleellinen lenkki tien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina.

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT

Kouvolassa rakennetaan modernia Silkkitietä Suomen ja Kiinan välille. Tehola-Kullasvaaran alueelle Kouvola-Joensuu -radan varrelle rakentuu intermodaaliterminaali, joka mahdollistaa tehokkaan kuljetuskäytävän konttiliikenteelle Euroopasta Aasiaan. Kouvola RRT (Rail Road Terminal) on Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali.

Pinninkadun alikulkusilta

Tampereen keskustan tuntumaan rakentuu loppukesällä 2020 uusi Viinikankadun ylittävä rautatiesilta. Uusi silta korvaa vanhan alikulkusillan, joka puretaan uuden sillan siirron yhteydessä. Projekti on Väyläviraston ja Tampereen kaupungin yhteishanke.

Rataisännöinti

Hoidamme radan, rautatiealueiden ja kiinteistöjen kunnossapidon ohjauksen ja valvonnan vankalla osaamisella ja vuosien kokemuksella. Hoidossamme on kolme neljästä Suomen rataisännöintialueesta, joissa hallinnoitavia rautateitä on yhteensä noin 5000 kilometriä ja maa-alueita liki 19 000 hehtaaria.

Ratatekninen oppimiskeskus

Liikennevirasto on avannut maailman moderneimman rautatiealan oppimiskeskuksen Kouvolaan. Projektiin sisältyi vanhan 1950-luvulla rakennetun rakennuksen peruskorjaus oppimiskeskuksen päärakennukseksi.

Balticconnector

Ramboll on mukana Suomen ja Viron maakaasuverkot yhdistävässä Balticconnector -hankkeessa. Projektissa rakennettiin 150 kilometriä pitkä kaksisuuntainen yhdysputki Inkoosta Viron Paldiskiin. Putki kulkee 77 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Putkea on laskettu vuoden 2019 aikana ja koko hanke valmistui vuoteen 2020 mennessä.

Akaan raakapuuterminaali

Akaa Point -teollisuusalueelle rakennetaan uutta raakapuuterminaalia. Ramboll vastaa hankkeen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja riskienhallinnan asiantuntijan tehtävistä.

Pännäisten kolmioraide

Pohjanmaalle Pedersören kunnan alueelle rakentui uusi kolmioraide. Pännäinen-Pietarsaari rataosuudelle rakennettu noin kilometrin pituinen lisäraide muodostaa jo olemassa olevien raiteiden kanssa kolmioraiteen. Projekti aloitettiin syksyllä 2017 maarakennusurakalla ja liikennöinti radalla alkoi helmikuussa 2019.

Vt14 Laitaatsalmen kohta

Savonlinnassa sujuvoitettiin vesiväylän liikennettä, kun Kyrönsalmen syväväylä siirrettiin Laitaatsalmeen. Samalla valtatielle 14 rakennettiin kaksi uutta kiinteää siltaa. Hankkeen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hanke on valmis vuoden 2019 syksyllä.

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Kaksi avovesikautta kestäneet rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2017, ja väylä saatiin otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä (ent. syvyys 10 m) suunniteltua aikataulua aiemmin. Ramboll toimi hankkeessa mm. rakennuttajakonsulttina ja valvontatehtävissä.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 400 000 asukkaan jätevesistä.

Pasilan läntinen lisäraide

Suomen toiseksi vilkkaimmalle rautatieasemalle rakennetaan kokonaan uusi raide ja asemalaituri. Raidehanke toteutetaan osana Keski-Pasilaan nousevan Tripla-keskuksen työmaata.

Hennan asemakaava-alueen kadut ja silta

Ramboll toimi Hennan alueen kunnallistekniikan ja sillan pääsuunnittelijana.

Kokkolan meriväylä ja satama

Hanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.

Vantaan Kirjastopuisto

Vantaan Tikkurilassa keskeiselle paikalle rakennettu Kirjastopuisto on vantaalaisten kohtaamispaikka. Aiemmin pysäköintialueena toiminut sorakenttä koki valtavan muodonmuutoksen, kun alueelle rakennettiin uusi, toiminnoiltaan korkeatasoinen ja monipuolinen puisto. 

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Tampereen Kansi ja Areena

Tampereen ratapihan päälle rakennettava Kansi ja Areena yhdistää samaan rakennuskompleksiin asuntoja, hotellin, mittavan jääkiekkoareenan ja avaria tiloja kulttuuri- sekä messutapahtumille. SRV Rakennus Oy:n jättihanke on erittäin vaativa sekä suunnittelun että toteutuksen näkökulmasta.

Vuosaaren sataman rakentaminen ja meriväylän syventäminen

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta. Satama myös rauhoittaa kantakaupungin liikennettä sekä vapauttaa uusia alueita asunto- ja liiketilarakentamiselle Jätkäsaareen ja Sompasaareen. 

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.   

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites