Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Teknologiakeskus Frami

Ramboll vastasi Seinäjoella sijaitsevan Teknologiakeskus Framin rakenne-, konepaja- ja elementtisuunnittelusta.

Kauhavan pelastusasema

Ramboll on tehnyt Kauhavan uuden pelastusaseman rakenne-, konepaja- ja elementtisuunnittelun.

Powerpark-huvipuiston rakennesuunnittelu

Ramboll oli mukana Powerpark-huvipuiston rakenne-, elementti-, konepaja- ja rakennussuunnittelussa.

Lempäälän Tredu

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Lempäälän toimipiste saa peruskorjauksen yhteydessä kokonaan uuden laajennusosan. Ramboll toteuttaa kohteen rakennesuunnittelun.

Hernesaaren Löyly

Hernesaaren Löylyn rakennesuunnittelu on Rambollin käsialaa. Ramboll toteutti myös kohteen rantarakenteiden suunnittelun ja geosuunnittelun sekä teki maastotutkimuksia.

Seinäjoen kirjaston rakennesuunnittelu

Ramboll on suunnitellut rakenteet Seinäjoen kaupunginkirjaston vuonna 2012 valmistuneeseen uudisosaan. Apilaksi nimetty uusi kirjastorakennus on Alvar Aallon suunnitteleman vuonna 1965 valmistuneen vanhan kirjaston uudisosa. Arkkitehtonisesti näyttävän Apila-kirjaston monimuotoiset rakenteet ovat teräsbetonia.

Kalasataman Dirika

Helsingin Kalasatamaan valmistunut, neljästä asuinkerrostalosta muodostuva Dirika-kortteli on valmis. Fira Oy:n KVR-urakkana toteuttaman hankkeen tuloksena 4–7 -kerroksisiin taloihin valmistui yhteensä 146 asuntoa. Ramboll toimi rakenne- ja elementtisuunnittelusta vastaavana konsulttina.

Uusi lastensairaala

Ramboll vastasi mm. Helsingin uuden lastensairaalan LVIAJ- ja rakennesuunnittelusta.

Keski-Pasilan korkean rakentamisen poikkeamisohje

Ramboll on valittu Keski-Pasilan tornialueen korkeita rakennuksia koskevan poikkeamisohjeen laatijaksi. Toimeksiannon mukaan Ramboll valmistelee Helsingin kaupungille yli 16-kerroksisten rakennusten viranomaishyväksyntöjen poikkeamisohjeen, joka luotsaa rakennushankkeeseen ryhtyviä, suunnittelijoita ja viranomaisia vaativien tornitalojen suunnittelussa Keski-Pasilan alueelle. Poikkeamisohjetta tarvitaan eri osapuolten tehtävien ja ajoituksen selventämiseksi.

Kuokkalan kirkon rakennesuunnittelu

Kuokkalan kirkko Jyväskylässä vihittiin käyttöön helmikuussa 2010. Yli yhdeksän miljoonaa euroa maksaneen kirkon betoni-, puu- ja teräsrakenteet ovat poikkeuksellisen haastavat, ja myös geometrialtaan rakennus on vaativa. Tekla Structures 2009 mallikilpailunkin voittanut, Rambollin rakennetekniikan ammattilaisten tekemä tietomallinnus varmisti suunnitteluvaiheessa rakenneosien ja talotekniikan saumattoman yhteensopivuuden. Virheettömyys onkin tietomalliin pohjautuvan suunnittelun kiistattomin hyöty.

Tampereen Marriott

Maailman suurin hotelliketju Marriott rakennuttaa ensimmäistä hotelliaan Suomessa Tampereelle. Tampere-talon välittömään läheisyyteen lokakuussa 2019 valmistuva hotelli parantaa Pohjoismaiden suurimman kulttuuri- ja kongressikeskuksen vetovoimaa entisestään. 

Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennetaan täysin uusi keskussairaala, joka pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020.

Hevossaaren vedenottamo

Tietomallinnus- ja monialaosaamisemme olivat valttia Hevossaaren vedenottamon suunnittelussa: Vedenottamosta kaavaillaan Heinolan kaupungin ensisijaista ja merkittävintä talousvesilähdettä. Vedenottamo valmistui maaliskuussa 2011.  

Keskon uusi pääkonttori K-kampus

Vuonna 2019 valmistuva Keskon uusi pääkonttori kokoaa yhteen yli 1700 pääkaupunkiseudun keskolaista Helsingin Kalasatamaan. Näyttävä julkisivu suurine lasipintoineen määrittää noin 50 000 bruttoneliön toimistotalokokonaisuutta.

Microsoftin pääkonttorihanke

Microsoftin pääkonttori muutti vuonna 2015 saman katon alle Microsoft Mobile Oy:n kanssa. Ramboll toimi toimitilaremontin rakennuttajana sekä rakenneteknisenä, ääniteknisenä ja akustiikka konsulttina. Microsoft on ollut jo pitkään työaika- ja toimitila-ajattelun edelläkävijä.

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Monimuotoinen ja näyttävä Keskustakirjasto on rakenneteknisesti yksi vaativimmista hankkeista Suomessa.

Satamarannan Masto

Yli 50-metrinen Satamarannan Masto on Oulun Toppilansalmen uuden asuinalueen maamerkki. Kahdessa vaiheessa toteutettavan asuinrakennuskohteen ensimmäinen vaihe valmistui elokuussa 2017. Toisen vaiheen suunnittelu on käynnistymässä Rambollin vastatessa rakennesuunnittelusta molemmissa vaiheissa.

Kasarmikatu 21

Helsingin Kasarmikadulla on uudisrakennuksena toteutettu liikerakennus. Rambollaisten käsialaa on muun muassa hankkeen rakennesuunnittelu sekä kohteen teknisen due diligencen laadinta ja monitorointipalvelut.

Tampereen Kansi ja Areena

Tampereen ratapihan päälle rakennettava Kansi ja Areena yhdistää samaan rakennuskompleksiin asuntoja, hotellin, mittavan jääkiekkoareenan ja avaria tiloja kulttuuri- sekä messutapahtumille. SRV Rakennus Oy:n jättihanke on erittäin vaativa sekä suunnittelun että toteutuksen näkökulmasta.

Pasilan Tripla

Helsingin Pasilaan rakentuva Tripla on yksi koko Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.  

Suurpellossa kaupunki ja luonto kohtaavat

Espoon Suurpellosta rakennetaan puistomaista asuinaluetta, jossa palvelut ovat lähellä. Tavoitteena on tarjota kaikkia ikäryhmiä palveleva monimuotoinen, moderni ja kestävästi rakennettu asuinympäristö jopa 7 000 asukkaalle.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut