Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Ramboll SURE - työkalu kunnostuksen ja riskienhallinnan kestävyysarviointiin

Ramboll SURE on ensimmäinen suomalainen päätöksentekotyökalu kunnostuksen yleissuunnitteluun kestävä riskienhallinta huomioiden. Arviointityökalun tarkoituksena on sekä varmistaa kestävän kehityksen toteutuminen hankkeessa että auttaa valitsemaan kohteelle soveltuvin kunnostustapa.

Kalajoen vanhan ampumaradan pilaantuneisuustutkimus ja riskinarvio

Ampumarata-alueen mahdollinen pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettiin maaperä-, pohjavesi-, pintavesi-, sedimentti- ja kasvillisuustutkimuksilla. Tulosten perusteella laadittiin Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukainen riskinarvio ja kunnostusvaihtoehtojen kestävyystarkastelu.

Pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan kestävästi Raide-Jokerin hankealueella

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Toteutimme hankealueelle maaperään liittyvät tutkimukset sekä kunnostuksen suunnittelun, jossa painotettiin kestäviä ratkaisuja ja erityisesti maa-aineksen hyödyntämismahdollisuuksia.

Alumiiniprofiilituotannon ja valimon ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eteläpohjalaiselle alumiiniprofiilien puristamiseen ja pintakäsittelyyn erikoistuneelle Mäkelä Alu Oy:lle.

Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus

Ramboll laati Yara Suomi Oy:lle Uudenkaupungin tehtaita koskevan ympäristölupahakemuksen.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Vuosaaren sataman rakentaminen ja meriväylän syventäminen

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta. Satama myös rauhoittaa kantakaupungin liikennettä sekä vapauttaa uusia alueita asunto- ja liiketilarakentamiselle Jätkäsaareen ja Sompasaareen. 

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.   

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites