Laatu ja ympäristö

Rambollin tärkein pääoma on organisaation osaaminen ja kokemus. Kaikkien ratkaisujemme tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja ihmisten elinolosuhteita kestävän kehityksen periaatteella. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon suunnittelutyössä kaikilla tekniikka-aloilla. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin toimintamme ja osaamisemme jatkuvalla kehittämisellä.

Laatujärjestelmämme on laadittu SFS-ISO 9001:2015 -standardiin perustuen ja sen ovat sertifioineet RALA ja DNV. Sovellamme laatujärjestelmäämme kaikissa toimeksiannoissamme. Ympäristöjärjestelmämme perustuu SFS-ISO 14001 standardiin, mutta sitä ei ole vielä sertifioitu.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme konsulttitoiminnan yleisiä laatuperiaatteita ja eettisiä ohjeita. Lue tästä lisää Rambollin yhteiskuntavastuun periaatteista.

Toimeksiannoissa Rambollin laatu perustuu siihen, että

  • asiakasta palvellaan luotettavasti sovittujen aikataulu- ja sisältötavoitteiden mukaan,
  • lopputulos täyttää sille asetetut tavoitteet toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja ympäristön suhteen,
  • ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioidaan ja
  • tutkimus- ja kehitystoimintaa sovelletaan innovatiivisesti.
Vuonna 2017 määritelty ilmastositoumuksemme

- Suunnittelemme ja rakennutamme uuden energiatehokkaan toimistotilan vuoteen 2019 mennessä ja toteutamme Green Officen pääkaupunkiseudulla.
- Teemme vuonna 2017 sopimuksen vihreän sähkön ostamisesta omiin sähkösopimuksiimme valtakunnallisesti, jolloin tämän sähkön CO2-päästöt ovat nolla.
- Tarjoamme yrityksille ja julkishallinnolle konsultointia, suunnittelua ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut