SURE by Ramboll

SURE by Ramboll - kestävyysarvioinnilla parempia päätöksiä

SURE by Ramboll

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen

Pilaantuneen maaperän kunnostus voidaan tehdä myös kestävästi

Maaperän kunnostus- tai puhdistustarve nousee ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun alueen käyttötarkoitusta aiotaan muuttaa. Kunnostushanke aloitetaan arvioimalla riskit maaperä- ja pohjavesitutkimuksin. Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden kunnostamisessa otetaan huomioon tärkeät taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset, mutta yhä useammin myös projektin vaikutukset ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Yksittäisen hankkeen kohdalla kunnostusmenetelmien välillä voi olla suuria eroja niiden käytettävyydessä, kustannuksissa ja ympäristövaikutuksissa. Mahdollisimman hyvällä kokonaivaikutuksien arvioinnilla löydetään hankkeelle parhaiten sopivat kunnostusmenetelmät, säästetään luonnonvaroja ja kustannuksia ja edesautetaan myös hankkeen sosiaalista hyväksyttävyyttä.

Kestävä kunnostus mahdollistaa:

  • Ympäristöjalanjäljen pienentämisen
  • Paremman yhteisöjen osallistamisen
  • Kustannussäästöjä
  • Kestävyysarvioinnilla viisaampaa riskinhallintaa ja läpinäkyvyyttä pilaantuneen maa-alueen kunnostusprojektiin

Lataa lisätietoa kestävästä kunnostuksesta

Kestävyysarviointi osana pilaantuneen maa-alueen kunnostusprosessia mahdollistaa kunnostuskohteen kestävän kehittämisen

Pilaantuneen maaperän kunnostusvaihtoehtojen arviointiprosessiin voidaan sisällyttää myös kestävyysarviointi, jolloin pitoisuuksien vähentämisen ja taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi arvioidaan kunnostusmenetelmien ja kunnostusprojektin mahdolliset vaikutukset ympäristöön.


SURE by Ramboll - Kestävyys kuuluu kaikille

Ilmainen verkkotyökalu PIMA-alueen kunnostuksen kestävyyden arviointiin ja raportointiin

Toistettavuutta ja läpinäkyvyyttä raportointiin

  • Tukee paikallisia standardeja ja globaaleja ISO-, BS- ja ASTM-standardeja.
  • Tukee määräysten noudattamista.
  • Tallentaa koko päätöksentekoprosessin ja helpottaa päätösten perustelemista sidosryhmille.
  • Kunnostuksen menetelmävalinnat todennettavissa myös hankkeen jälkeen.
  • Tukee yhteistyötä ja sidosryhmäviestintää läpi hankkeen.
  • Opastaa kestävän kehityksen käytäntöjen viemisessä käytännön toimintaan.

Kunnostusvaihtoehtojen vertailu ja kestävyysarviointi lisäävät tietoa ja edistävät yhteistyötä

SURE by Ramboll on pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusprosessiin suunniteltu verkkotyökalu, joka mahdollistaa kunnostusvaihtoehtojen kestävyyden vertailun, hyvin perustellun kestävyysarvioinnin tekemisen ja kestävyydestä raportoinnin. 

SURE by Ramboll -verkkotyökalu käytettävissäsi ilmaiseksi

SURE by Ramboll auttaa viestimään kunnostusprojektin päätöksenteon perusteista sidosryhmille ja tallentaa koko prosessin, jolloin määräystenmukaisuus on helposti osoitettavissa. Työkalu on käytettävissäsi kaikenlaisissa kunnostusprojekteissa.

Luo kestävyysarviointi

Luo projektille kestävyysarvio valikoimalla soveltuvat mittarit valmiista vaihtoehdoista. Arvioi eri vaihtoehtojen vaikutukset ja järjestä vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen.

Käy tulokset läpi sidosryhmien kanssa

Jaa kestävyysarvioinnin tulokset sidosryhmille kommentoitavaksi. Paranna arviointia sisällyttämällä sidosryhmien huomiot.

Valitse vaihtoehdoista kestävin.

Luo raportti päätöksenteon prosessista ja tuloksista. Korosta mahdolliset kehityskohteet ja tunnista YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistävät seikat.

Asiantuntemuksemme apunasi

Sinun ei tarvitse olla kestävän kunnostuksen asiantuntija. Monialainen huippuasiantuntijatiimimme auttaa sinua löytämään parhaat ja kestävimmät menetelmät hankkeellesi. Meiltä saat apua kaikissa kunnostusprojektin vaiheissa.

Tutustu referensseihimme

Kestävän kunnostusmenetelmän valinta FIRE-padolle

Ramboll teki kestävyysarvioinnin tien laajentamisprojektille verraten kolmea vaihtoehtoista kunnostusmenetelmää. Arvioinnin perusteella kunnostusmenetelmäksi voitiin valita projektin tavoitteiden kannalta paras vaihtoehto.

Lue lisää

Kestävä riskienhallinta Natura 2000 -alueella

Aiemmassa maaperätutkimuksessa Ramboll oli havainnut suuria määriä lyijyammuksia vanhan ampumaradan suomaassa. Luontaisesti happamassa ympäristössä lyijyä liukeni jatkuvasti. Lyijyllä pilaantuneet vedet kulkeutuivat alueelta ojia pitkin ekologisesti herkkään vesistöön aivan NATURA 2000 -alueen vieressä. Alueen monimutkaisuuden vuoksi ekologisia riskejä ei voitu sulkea pois, ja kohde tunnistettiin mahdollisesti kansallisella tasolla kiireiseksi kohteeksi.

Lue lisää

Kestävällä kunnostuksella luodaan edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle ja hyvinvoivalle yhteiskunnalle

Ota yhteyttä