Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Katso avoimet työpaikat

Joustavasti elämäntilanteen mukaisesti

Rakennamme ihmislähtöistä työilmapiiriä, jotta rambollaiset viihtyvät asiantuntijatyössään. Uskomme, että työn ja yksityiselämän ollessa tasapainossa työntekijämme jaksavat työssään paremmin. Näin heillä on voimavaroja myös kehittää ja kehittyä työtehtävissään. 

Tuemme työntekijöitämme työn, perheen ja yksityiselämän yhteensovittamisessa seuraavilla keinoilla 

  • Liukuva työaika ja liukumavapaiden pitäminen
  • Ekaluokkalaisten vanhemmille tarjottava 1– 3 päivän palkallinen vapaa lapsen aloittaessa koulun. Tämä yrityksemme sisällä syntynyt idea oli ensi kertaa käytössä syksyllä 2018.
  • Mahdollisuus etätöihin useissa työtehtävissä
  • Sairaan lapsen hoitopalvelut (lastenhoitaja työntekijän alle 10-vuotiaalle äkillisesti sairastuneelle lapselle)
  • Osittainen hoitovapaa (työntekijän työajan lyhentäminen siihen saakka, kun lapsi on käynyt peruskoulun 2. luokan)
  • Omaishoitovapaa
  • Osittainen vanhuuseläke 61-vuotiaasta lähtien
  • Vuorotteluvapaa
  • Opintovapaa
  • Työuran jatkaminen osa-aikaisena määräaikaisessa työsuhteessa vanhuuseläkkeelle jäännin jälkeen