Kuvatoimisto Kuvio Oy

Rambollin kestävän menestyksen palvelu infrahankkeiden ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointiin

Kuva: Tomi Parkkonen

Kestävästi rakennettu ympäristö tarvitsee ilmastoviisaat perustukset

Kestävä tulevaisuus rakennetaan ainoastaan ilmasto- ja resurssiviisailla ratkaisuilla hankkeiden maankäytönsuunnittelusta toteutukseen, valvontaan ja kunnossapitoon.

Kestävästi toteutettu suunnittelu pienentää hankkeen elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia laajakantoisesti ja kustannustehokkaasti. 

Suunnitteluratkaisujen vaikutuksia voidaan tarkastella konkreettisesti esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen sekä kokonaiskustannusten kautta. Tulosten perusteella voidaan ehdottaa päätöksenteon tueksi seuraaviin suunnitteluvaiheisiin kiertotaloustavoitteita, valita ilmastoystävällisin tapa toteuttaa hanke tai tarkastella toteutuneiden toimenpiteiden ilmastovaikutuksia.

ZEROInfra-palvelu mahdollistaa sekä päästö- että kustannusoptimoidun hankesuunnittelun

Kestävän kehityksen haasteet ovat monialaisia kokonaisuuksia, joissa tarvitaan innovatiivisia suunnitteluratkaisuja.

Rambollin ZEROInfra-palvelussa hyödynnämme monialaista asiantuntemusta sekä data-avusteisia työkaluja. 

Palvelun avulla pystymme yhdessä teidän kanssanne löytämään juuri teille toimivat, kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ja ilmastoystävälliset ratkaisut sekä ohjaamaan niiden toteuttamista kustannustehokkaasti.

 

Ilmastovaikutusten arviointi on kannattavaa läpi hankkeen

Tehokkaimmat ilmasto- ja kustannusvaikutukset saadaan suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Toteutuneiden hankkeiden ilmastovaikutusten arviointi taas tuottaa tietoa tulevien hankkeiden ilmastoviisaan suunnittelun pohjaksi.

ZEROInfra tuo ilmasto- ja resurssiviisaita ratkaisuja strategiaan ja hankesuunnitteluun

Vaihtoehdot vähähiilisiin ratkaisuihin läpi hankkeen

Vähähiilinen ja kustannustehokas hanke saavutetaan vertailemalla eri toteutusvaihtoehtoja selkeästi ja luotettavasti. Rakentamiskäytännöt sekä käytetyt rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa projektin ilmastovaikutuksiin oleellisesti kaikissa suunnitteluvaiheissa. Rambollin ZEROInfra -palvelu on kehitetty tukemaan suunnitteluprosessia vertaillen ja tuottaen ymmärrettäviä vaihtoehtoja kaikkiin hanke- ja suunnitteluvaiheisiin.

Ymmärrettäviä vaihtoehtoja

ZEROInfra-palvelu tuo konkretiaa ja selkeyttä päästölaskennan lukuihin. Saatte käyttöönne ymmärrettäviä vaihtoehtoja ja asiantuntevaa ohjausta kokonaisratkaisujen tueksi.

Kestäviä päätöksiä liiketoiminnan tueksi

ZEROInfra -palvelussa olemme keskittyneet siihen, että hankkeen ympäristövaikutukset pystytään viestimään läpinäkyvästi, selvästi ja ymmärrettävästi erilaisille sidosryhmille. Ymmärrettävyys lisää myös vaikuttavuutta. Palvelu on osa kestävän menestyksen konsultointiratkaisujamme.

Tutustu referensseihimme

Kierrätetyn maamateriaalin projekti - Ankkapuisto, Vantaa

Kunnostusprojektin ensimmäisessä vaiheessa ruopatuille sedimenteille tuli löytää käyttökohde. Kierrätysmateriaalien käytöllä pystyttiin vähentämään hankkeen ilmastopäästöjä ja kustannuksia.

Lue lisää

Vanhan kaatopaikan kunnostaminen - Alakivenpuisto, Helsinki

Vanhan kaatopaikan kunnostamisessa puistoksi käytettiin kierrätettyä maata. Kierrätettyjen maamassojen käyttö säästi MEUR 3.8 kustannuksissa ja päästöissä säästöjä kertyi 1,000 CO2 tonnia.

Lue lisää

HämeentienCO2 päästölaskenta ja ilmastoviisaat tarkastelut

Laskimme päästöt ja tutkimme ilmastoviisaat vaihtoehdot Hämeentien katusaneeraushankkeessa osana Hiilineutraali Helsinki 2035 konkreettisia toimenpiteitä.

Lue lisää

Kuinka voimme auttaa?

ZEROInfra-palvelu on dataa hyödyntävä ja skaalautuva palvelu, joka on osa Zero-konseptiamme.

  • Datapohjaista päästöoptimointia kaikissa suunnitteluvaiheissa
  • Projektinohjaus
  • Selkeät ja ymmärrettävät laskelmat päästöistä myös sidosryhmäraportointiin
  • Saatavana myös osana johdon kestävän menestyksen konsultointipalvelua 
Ota yhteyttä